28 Jan - 3 Feb 2019   
Monday January 28
  6:45 pm
Monday Ljubljana Bežigrad 18.45
 Nuša
 OŠ Vita Kraigherja Lj

Time   6:45 pm - 7:45 pm
Teacher   Nuša
Location   OŠ Vita Kraigherja Lj
 
 
All levels English
Share this


Monday January 28
6:45 pm  
Monday Ljubljana Bežigrad 18.45

Time   6:45 pm - 7:45 pm
Teacher Teacher   Nuša
Location          OŠ Vita Kraigherja Lj
 
All levels English

Tuesday January 29
  6:00 pm
Lucija all levels 18.00
 Nuša
 CSO Lucija

Time   6:00 pm - 7:00 pm
Teacher   Nuša
Location   CSO Lucija
 
 
all levels, Sočasna vadba
Share this


Tuesday January 29
6:00 pm  
Lucija all levels 18.00

Time   6:00 pm - 7:00 pm
Teacher Teacher   Nuša
Location          CSO Lucija
 
all levels, Sočasna vadba

Wednesday January 30
  6:45 pm
Wednesday Ljubljana Bežigrad 18.45
 Nuša
 OŠ Vita Kraigherja Lj

Time   6:45 pm - 7:45 pm
Teacher   Nuša
Location   OŠ Vita Kraigherja Lj
 
 
All levels Slo
Share this


Wednesday January 30
6:45 pm  
Wednesday Ljubljana Bežigrad 18.45

Time   6:45 pm - 7:45 pm
Teacher Teacher   Nuša
Location          OŠ Vita Kraigherja Lj
 
All levels Slo

Thursday January 31
  6:00 pm
Koper Šalara 18.00
 Nuša
 prostori Studia Criss, Šmarska cesta 7c

Time   6:00 pm - 7:20 pm
Teacher   Nuša
Location   prostori Studia Criss, Šmarska cesta 7c
 
 
all levels
Share this


  8:00 pm
Lucija advanced 20.00
 Nuša
 CSO Lucija

Time   8:00 pm - 9:00 pm
Teacher   Nuša
Location   CSO Lucija
 
 
advanced yoga
Share this


Thursday January 31
6:00 pm  
Koper Šalara 18.00

Time   6:00 pm - 7:20 pm
Teacher Teacher   Nuša
Location          prostori Studia Criss, Šmarska cesta 7c
 
all levels

8:00 pm  
Lucija advanced 20.00

Time   8:00 pm - 9:00 pm
Teacher Teacher   Nuša
Location          CSO Lucija
 
advanced yoga

Friday February 1  
Friday February 1
No classes
Saturday February 2  
Saturday February 2
No classes
Sunday February 3  
Sunday February 3
No classes
28 Jan - 3 Feb 2019   
28 Jan - 3 Feb 2019