General terms of Nush Yoga - Splošni pogoji

Close
Dovoljujem, da me Nush Yoga (Nush Nuša Pevc s.p.) o svojih urnikih, novicah, novostih in akcijah obvešča po elektronski pošti. Prav tako soglašam, da se fotografije, ki nastanejo znotraj vadb in delavnic Nush Yoga, uporabijo za objavo na spletni strani in Facebook strani Nush Yoga.

Zavedam se, da vadim na lastno odgovornost in da pri vadbi upoštevam navodila učitelja ter lastne zmožnosti, omejitve. Inštruktorji Nush Yoga niso tukaj, da bi nudili zdravstvene nasvete, v primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav ali poškodb se pred vadbo posvetujem s svojim zdravnikom.

Strinjam se s Pravilnikom o zasebnosti, navedenim spodaj.

___________________________________

I allow that Nush Yoga (Nush Nuša Pevc s.p.) informs me about their schedules, novelties and promotions over email. I also allow the photos made during the classes and workshops to be published on Nush Yoga's website and Facebook page.

I am aware that I participate at my own risk and I will follow the instructions of the teacher, and practice within my personal abilities and limits. The instructors at Nush Yoga cannot provide medical advice. In case of any medical issues or injury I will seek the advice of my doctor before the practice.

I agree with the general terms of privacy listed below.
______________________________________________

Nush Yoga pravilnik o zasebnosti

Prosimo, da natančno preberete in upoštevate Pravilnik o zasebnosti, ki vsebuje pravila in določbe o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, ki so zbrani iz strani Nush Nuša Pevc s.p., v nadaljevanju imenovanim »Nush Yoga«. Pravila o zasebnosti se nanašajo na vse produkte, storitve in spletno stran, ki jih ponuja Nush Yoga. S sprejemanjem Pravilnika o zasebnosti osebno privolite v to, da se smejo zbirati vaše osebne informacije ter podatki, ki se jih lahko obdela ali posreduje tretjim osebam pod pogoji navedenimi spodaj. Nush Yoga si kadarkoli pridružuje pravico do sprememb Pravilnika o zasebnosti in uporabi piškotkov brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom usklajevanja z zakonodajnimi zahtevami, aktualnimi pravilniki ter spremembami storitev, produktov, ki jih ponuja.

1. Splošno
Nush Yoga zbira podatke, da lahko vsem uporabnikom zagotovi boljše storitve. Nush Yoga se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Nush Yoga storitev. Zbrane osebne podatke bo Nush Yoga uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Nush Yoga spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Nush Yoga storitev, zato bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Nush Yoga posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Podatke, ki jih zbira Nush Yoga
2.1 Podatki Nush Yoga seznam vadečih
Nush Yoga za svoje namene Nush Yoga seznama zbira te podatke:
• ime in priimek,
• naslov elektronske pošte in
• telefonsko številko.

2.2 Osebni podatki
Nush Yoga za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek,
• naslov elektronske pošte,
• kontaktno telefonsko številko,
• podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
• davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazec na spletni strani Momoyoga.

3. Pravilnost podatkov
Nush Yoga ni odgovorna za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih posredujejo/vnesejo uporabniki.

4. Varnost podatkov
Nush Yoga si prizadeva, da podatke, ki jih hrani zaščiti pred nepooblaščenim dostopom ali pred nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem.

5. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Nush Yoga je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov Nush Yoga storitev. Nush Yoga ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Nush Yoga.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v Nush Yoga studio, kot tudi uporabniški vsebinski podatki znotraj Nush Yoga storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Nush Yoga teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.

7. Izvajanje politike zasebnosti
Nush Yoga ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
Vse pri Nush Yoga redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Nush Yoga.

8. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede pravilnika zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov nush.yoga@gmail.com