Algemene voorwaarden van Praktijk Noardein

Algemene Voorwaarden Praktijk Noardein ®2020
Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

SOCIAAL
* Aangeraden wordt om minimaal vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Dit geeft tijd om in alle rust een plek in de ruimte te vinden. Tien minuten voor aanvang van de les gaat de buitendeur open. Ook kunt u daar schoenen en persoonlijke eigendommen achterlaten. De buitendeur gaat tijdens de les dicht, zodat er niemand van buitenaf naar binnen kan.
* Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docenten als medecursisten.
* Wees schoon en fris als je in de les komt, draag geen parfum of geurtjes.
* De telefoon graag op stil, ook geen trilstand. Liever nog op vliegtuigmodus of uit. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docent.
* Praktijk Noardein of de docent zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

MEDISCH
* Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van de les eventuele blessures, een zwangerschap of psychische klachten te melden aan de docent, zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Raadpleeg je huisarts bij aanhoudende klachten!
* Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt. Blijf altijd binnen de eigen grenzen bewegen.
* Praktijk Noardein of de docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

TIPS VOOR DE EERSTE YOGALES
* Draag makkelijk zittende kleding. Neem je eigen spullen mee of vraag van te voren om spullen in bruikleen.
* Eet liever niet te zwaar en ook niet vlak voor de yogales.
* Geef voor de les aan of je blessures hebt, of andere zaken die van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld zwangerschap).
* Yoga is geen wedstrijd. Luister naar je eigen lichaam en blijf binnen je eigen grenzen.

STRIPPENKAART OF LOSSE LESSEN
* De cursist kan kiezen losse lessen af te nemen of een strippenkaart te kopen.
* Indien zich een situatie voordoet die maakt dat de cursist belang heeft bij een aangepast lessenpakket, dan is dit bespreekbaar. De docent bepaalt in hoeverre ze de cursist hierin tegemoet kan komen.

AFMELDING EN ANNULERING
* Indien de cursist verhinderd is op zijn ingeschreven lesmoment, is zij zelf verantwoordelijk voor het annuleren of wijzigen van de ingeschreven les. Dit kan tot 2 uur van te voren.
* Individuele lessen / afspraken die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht.
* Bij afwezigheid van de docent wordt er een vervanger gezocht. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal er een alternatief aangeboden worden door Praktijk Noardein.

BETALING
* De cursist dient de afgenomen bestelling van de lessen binnen twee weken te betalen.
* De bestelling kan contant betaalt worden of per bankoverboeking.
* Indien een factuur gewenst is kun je dit aanvragen via Gearte@praktijknoardein.nl
* Betaling per bank kan op rekeningnummer NL43 KNAB 0405156200.
* Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docent de cursist de toegang tot de les weigeren.
* Als een zwangere vrouw aanzienlijk eerder bevalt en daardoor de betaalde yogalessen niet kan doen, krijgt ze haar geld terug van de resterende lessen. Of deze lessen kunnen ingehaald worden binnen 5 maanden na haar bevalling bij een reguliere yogales.

SLUITING
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt er in principe geen yogales gegeven. Als hier van afgeweken wordt, zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

PRIVACY
Naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Praktijk Noardein. Praktijk Noardein heeft alle maatregelen genomen om te voorkomen dat derden bij deze gegevens kunnen komen. Met akkoord op deze algemene voorwaarden geeft de cursist toestemming voor het gebruik van zijn of haar emailadres voor het toesturen van een nieuwsbrief van Praktijk Noardein.