Algemene voorwaarden van Prana en yoga

Aankopen

Je (proef)abonnement, rittenkaart en aankoopbewijs van een workshop is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan iemand anders.
Teruggave van lesgeld is in geen enkele situatie mogelijk.
Een aankoop is geen toegangsbewijs voor de les. Je dient zowel een reservering als een betaling te verrichten om toegang te verkrijgen tot de les.

Reserveren

Je reserveert altijd zelf voorafgaand aan de les een plek in de door jou gewenste les via je persoonlijke profiel in het reserveringsprogramma van Yogaschool Prana en yoga ondersteund door MOMO Yoga
Alleen reserveringen die via het aangesloten reserveringsprogramma van Yogaschool prana en yoga ondersteund door MOMO Yoga worden gedaan kunnen geaccepteerd worden. Reserveringen die per mail, app, sms etc. binnenkomen worden niet geadministreerd;
Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Bij het reserveren van een les ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website en in het reserveringsprogramma van Yogaschool prana en yoga ondersteund door MOMO Yoga.

De door jou gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les.
Het annuleren van een les kan alleen online via jouw persoonlijke account middels de afmeld-button. Afmeldingen die per mail, app, sms etc. binnenkomen worden niet geadministreerd;
Annuleren binnen 24 uur voorafgaand aan de les is niet mogelijk. Het tegoed (rit of betaling losse les) wordt niet teruggeboekt. Wanneer je een abonnement hebt wordt het aantal beschikbare lesmomenten voor de betreffende periode met één les gekort.

Abonnementen

Het maandabonnement geeft je na reservering van de les toegang tot elke reguliere les op het rooster.
Een onbeperkt maandabonnement sluit je af voor minimaal een half jaar;
Het abonnementsgeld wordt nadat je hier toestemming voor hebt gegeven aan het begin van elke maand of begin van een kwartaal geïncasseerd.
Het abonnement kan alleen betaald worden middels automatische incasso, er zijn geen andere betaalvormen mogelijk.
Wanneer je abonnement niet op de eerste dag van de maand ingaat betaal je de eerste maand natuurlijk alleen de resterende abonnementsdagen (aantal dagen van de maand : maandbedrag x resterende abonnementsdagen van de maand);
Mocht je om welke reden dan ook, niet willen dat Yogaschool Prana en yoga de betaling van je maandabonnement afschrijft, dan kun je de betaling altijd storneren.
Wanneer het abonnementsgeld niet is te incasseren behoud Yogaschool, Prana en yoga het recht om je account voor het aanmeldsysteem te blokkeren. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor de lessen. Neem voor de voorwaarden omtrent storneren contact op met je eigen bank;
Indien je niet meer kunt of wilt betalen via een automatisch inscasso behoud je natuurlijk altijd het recht om je machtiging in te trekken. Na het intrekken van je machtiging kan Yogaschool Prana en yoga het abonnementsgeld niet meer afschrijven.

Rittenkaarten

Een 5-rittenkaart is zes maanden na aankoop geldig.
Een 10-rittenkaart is m.i.v. 1 augustus 2016, twaalf maanden na aankoop geldig
De geldigheidsduur van een rittenkaart is in geen enkele situatie te pauzeren of te verlengen.
Een rittenkaart geeft je na reservering van de les toegang tot elke reguliere les op het rooster.

Proefabonnement

Alleen je allereerste les bij Yogaschool Prana en yoga kun je gebruik maken van het proefabonnement.
Het proefabonnement blijft na aankoop drie maanden geldig.

Losse les

Een losse les blijft na aankoop één maand geldig.