Algemene voorwaarden van Present Movement

Sluiten
Present Movement Algemene Voorwaarden

Present Movement hanteert algemene voorwaarden, zodat u precies weet waar u aan toe bent als u lessen volgt.

U kunt losse lessen volgen of een abonnement nemen voor een maand of bepaalde periode, of een strippenkaart. Het maandabonnement is per maand op te zeggen voor de eerste van de kalendermaand. Het abonnement voor een bepaalde periode van 6 maanden of 1 jaar is niet tussentijds op te zeggen. Wilt u het toch eerder beeindigen, dan geldt dat u het genoten voordeel ten opzichte van een korter abonnement vergoedt. Bijvoorbeeld: u hebt een abonnement voor een jaar en u wilt dit opzeggen na 6 maanden, dan betaalt u bij wat u anders voor het 6-maandenabonnement had betaald.

Aan het eind van de 6 maanden of 12 maanden ontvangt u een mail van ons of u opnieuw wilt verlengen tegen de gunstige lage lesprijs. U mag natuurlijk ook uw abonnement dan stoppen of omzetten in een ander abonnement of strippenkaart.

De lagere lesprijs van het abonnement voor een periode van 6 maanden of 1 jaar is alleen mogelijk omdat u zich deze periode aan ons verbindt. Denk bewust na of u zich voor een langere periode wilt verbinden aan de studio. Wilt u dat niet, kies dan voor het maandabonnement of losse lessen.

Present Movement is een kleine onderneming, daarom houden wij ons altijd aan de opzegtermijn van 1 maand bij de maandabonnementen. Bedankt voor uw respect en begrip naar ons toe.

De betaling voor de abonnementen geschiedt per maand per automatische incasso.De inschrijfkosten van 20,- worden bij de eerste maand van het abonnement afgeschreven. Losse lessen, proefabonnement of strippenkaart betaalt u contant of kunt u overmaken.

Tijdens feestdagen (Kerstavond, Kerstdagen, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Hemelvaartsdag, Pinksterdagen, 4 en 5 mei) vervallen de lessen. In schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn en kunnen de lessen vervallen. De studio is per kalenderjaar maximaal 6 weken gesloten. Deze feestdagen en 6 weken sluiting van de studio zijn in de lesprijs verrekend.

Via het online lesrooster kunt u lessen boeken en annuleren. Wij waarderen het als u zich afmeldt als u bent verhinderd, zodat we weten of er in een les plaats is om in te halen of een extra les te volgen.

Inhaallessen (bij een geldig abonnement) zijn geldig tot twee kalendermaanden na de gemiste les, ongeacht of er in deze kalendermaanden een vakantieperiode is. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling gemiste lessen op tijd in te halen. Bij uitzonderlijke omstandigheden is overleg om de inhaaltermijn te verlengen mogelijk.
Bij opzegging vervallen de inhaallessen, zonder lopend abonnement kunnen geen lessen gevolgd of ingehaald worden.
Ook bij downgraden (van onbeperkt les volgen naar 1 les per week) van een abonnement vervallen de inhaallessen.

Teruggave van betaald lesgeld is niet mogelijk. Als u zelf door vakantie of afwezigheid lessen mist, kunt u deze inhalen.

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke blessures of ander letsel. Als u medische klachten heeft, raadpleegt u eerst een arts of fysiotherapeut of andere deskundige alvorens te starten met de lessen. Bij inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier of door onze lessen te volgen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Laat geen waardevolle spullen achter in de garderobe, maar neem deze mee de zaal in, u kunt ze in de kast plaatsen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing van uw eigendommen.

Present Movement wenst u hele fijne lessen en bij vragen kunt u altijd bellen of mailen.

Present Movement yogapilatesgouda@live.nl 06-24 82 05 77
Thorbeckelaan 2
2805 CA Gouda