Algemene voorwaarden van More Puras Vidas

Algemene voorwaarden

PURAS VIDAS
Puras Vidas is een eenmanszak op naam van Nathalie De Snijder.
Steenbergstraat 15, 1982 Elewijt
gsm: 0472 20 28 01
www.puras-vidas.com
rekening: BE60 5230-8052- 8970, Bic TRIOBEBB
BTW: BE 0845.578.001

Artikel 1. Definities

Puras Vidas: alle fysieke locaties waar activiteiten doorgaan georganiseerd door Puras Vidas.

Deelnemer: wie die deelneemt aan de door (More) Puras Vidas aangeboden activiteiten

Beurtenkaart (BK): elke meerbeurtenkaart, losse les, gratis proefles, vrije toegang pas die de klant toegang geeft tot de aangeboden groepslessen.

Artikel 2. Groepslessen

De klant mag met zijn/haar beurtenkaart alle groepslessen bijwonen van Puras Vidas.

Deelnemers kunnen inschrijven voor een groepsles via het online boekingssysteem of via een mail naar nathalie@puras-vidas.com. De inschrijving is zeker na een bevestigingsmail en betaling.

De betaling gebeurt per overschrijving of contant voor de groepsles begint. Betalen kan via overschrijving op de rekening van Puras Vidas BE60 5230-8052- 8970, Bic TRIOBEBB. Betalen kan ook contant met het aankoopbedrag gepast in een gesloten en genaamde enveloppe voor de les begint.

Je kan je inschrijving online annuleren tot 2u voor de groepsles begint. Je kan via mail annuleren tot 24u voor de betreffende les.

Je kan je op de wachtlijst zetten als de lessen vol zijn. Je krijgt een mail als er een plaats vrij is gekomen.

Het uurrooster is te vinden bij Momoyoga. Het uurrooster staat ook op de website bij de wekelijke lessen. Het uurrooster op de website is een indicatie van welke lessen in die periode aangeboden worden. Puras Vidas kan ten allen tijde dit rooster wijzigen. De wijziging gebeurt meestal bij elk nieuw seizoen en/of bij de start van een nieuwe reeks. Puras Vidas kan ook gedeeltelijk sluiten tijdens feestdagen en schoolvakanties of wanneer er reparaties nodig zijn. Het kan dat er een week geen les is omwille van diverse redenen. Puras Vidas kan ook uitzonderlijk lessen annuleren. Wijzigingen worden aangekondigd via de website, nieuwsbrief, sociale media en/of per mail.

Puras Vidas werkt met diverse locaties. De locatie waar de les doorgaat zal steeds vermeld staan bij de betreffende les.

Een 5 beurtenkaart is 3 maanden geldig vanaf de ingebruikname van de kaart met de eerste les. Een 11 beurtenkaart is 6 maanden geldig vanaf de ingebruikname van de kaart. Voor de prenatale beurtenkaarten voor zwangere vrouwen geldt een langere termijn van een jaar vanaf de ingebruikname van de kaart. Een vrije toegang pas is geldig voor de vermelde periode.

Aan het einde van de geldige periode komen de overgebleven lessen te vervallen. Indien er een periode geen les is geweest, dan kan de geldigheidstermijn van de BK verlengd worden, op vraag van de student of door Puras Vidas zelf. Als de lessen onderbroken worden door Puras Vidas omwille van Corona, vakantie of andere omstandigheden wordt de periode van de kaart met deze periode verlengd.

Een BK is persoonlijk en staat op naam van één persoon.


Artikel 3. Workshops

Deelnemers kunnen inschrijven voor een workshop via het online boekingssysteem of via een mail naar nathalie@puras-vidas.com. De inschrijving is zeker na een bevestigingsmail en betaling.

De betaling gebeurt per overschrijving op de rekening van Puras Vidas BE60 5230-8052- 8970, Bic TRIOBEBB. Betalen kan ook contant met het aankoopbedrag gepast in een gesloten en genaamde enveloppe voor de les begint.

De klant mag met zijn/haar beurtenkaart de workshops bijwonen van Puras Vidas, indien dat expliciet vermeld staat bij de prijs van de workshop. Indien de workshop vol is, kan je ook voor een workshop jezelf op de wachtlijst zetten. Je krijgt dan een mail als er een plaats vrij is.

Het overzicht van workshops is te vinden bij Momo Yoga of op de agenda van website.

Puras Vidas kan een workshop annuleren bij overmacht, diverse redenen of onvoldoende aanmeldingen. Ingeschreven deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht.De deelnemer krijgt dan ook zijn reeds betaalde inschrijfgeld volledig terug.

Het programma van de workshop staat op de website en is een indicatie van wat er aan bod zal komen. Puras Vidas kan organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het programma om de workshop optimaal te laten verlopen.

Deelnemers kunnen na inschrijving hun deelname aan de workshop annuleren tot een maand voor de aanvangsdatum. Annuleren kan enkel via mail. De deelnemer krijgt dan zijn reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terug, min 10 euro administratieve kost. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.


Artikel 4. Puras Vidas weekend, cursus of retreat

Deelnemers kunnen inschrijven voor een weekend, cursus of retreat
via het online boekingssysteem of via een mail naar nathalie@puras-vidas.com. De inschrijving is zeker na een bevestigingsmail, betaling van een voorschot van 100 euro en betaling van de volledige prijs twee weken voor aanvang van het weekend, de cursus of de retreat.
Indien het weekend, de cursus of de retreat vol is, kan je jezelf op de wachtlijst zetten. Je krijgt dan een mail als er een plaats vrij is.

Het overzicht van Puras Vidas weekends, cursussen en retreats is te vinden bij Momo Yoga of op de agenda van website.

Puras Vidas kan een weekend, cursus of retreat annuleren bij overmacht of onvoldoende aanmeldingen. Ingeschreven deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht.De deelnemer krijgt dan zijn reeds betaalde inschrijfgeld volledig terug.

Het programma van het weekend staat op de website en is een indicatie van wat er aan bod zal komen. Puras Vidas kan organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het programma om het weekend, de cursus of retreat optimaal te laten verlopen.

De deelnemer kan zijn inschrijving annuleren volgens de specifieke voorwaarden voor het weekend, de cursus of de retreat. Deze staan vermeld bij de prijs en hangen af van de locatie van het betreffende weekend, cursus of retreat.

Artikel 5. Privacy
Puras Vidas gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van Puras Vidas is Nathalie De Snijder.
Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Puras Vidas overmaakt via mail of digitale inschrijving, worden deze in het bestand van Puras Vidas opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van partners van Puras Vidas waarmee samen bepaalde groepslessen, workshops, cursussen, weekends, retreats, evenement georganiseerd worden. De partner staat dan bij de specifieke activiteit vermeld. De inschrijving voor deze activiteit houdt dan ook de goedkeuring in van de deelnemer voor het delen van zijn/haar e-mail en naam met deze partner voor deze activiteit.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Puras Vidas is niet aansprakelijk ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon. Iedere deelnemer of derde persoon is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn bezittingen. Elke deelnemer begrijpt dat hij zelf goed naar zijn lichaam moet luisteren omdat yoga een fysieke inspanning is die helend is bij het juiste gebruik maar ook risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zelf zijn lichaamgeest goed aan te voelen en enkel te doen wat goed voelt in zijn lichaamgeest. De deelnemer oordeelt zelf of hij medisch advies dient te vragen ivm de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met aanwezigheid in de lessen.