Start LESSENREEKS Hatha Basics - Sarah (Saja Herent)
Tuesday, 14 May • 20:00 - 21:00
Schoonzichtlaan 43, 3020 Herent, Saja Yoga Loft Herent
Saja Teacher
Description
Dit is een lessenreeks bedoeld om wat dieper in te gaan op een bepaald onderwerp.
Deze lessenreeks bestaat uit 3 opeenvolgende dinsdagen. Dinsdagen 14 -21 & 28 mei 2024
Je kan enkel inschrijven voor het geheel van 3 lessen en dit een uur vóór de start op 14/5/24)
Tijdens deze lessenreeks kunnen zowel beginners als gevorderden hun uitdaging & verdieping vinden, door de verschillende opties die telkens aangereikt worden. We warmen ons op met de Surya Namasker reeks en bouwen dit op naargelang de lessenreeks. Na de opwarming gaan we over naar de asanas (=houdingen) Er wordt iets langer aangehouden tijdens de asanas, dieper ingegaan op de uitlijning en synchronisatie van de ademhaling. Je leert je ademhaling te controleren en brengt je lichaam en geest samen. Kortom, het biedt je alle tools die je nodig hebt voor de practice van yoga.

This is a series of lessons intended to delve deeper into a specific subject.
This series of lessons consists of 3 consecutive Tuesdays.
You can only register for the whole of 3 lessons one hour before the start on 14/5/24)
During this series of lessons, both beginners and advanced students can find their challenge and depth through the different options that are presented each time. We warm up with the Surya Namask series and build this up depending on the series of lessons. After the warm-up we move on to the asanas (= postures). The asanas are held a little longer, focusing more deeply on the alignment and synchronization of breathing. You learn to control your breathing and bring your body and mind together. In short, it offers you all the tools you need for the practice of yoga.