2 - 8 août 2021
Cette semaine
Lundi, 2 août
Pas de cours
Mardi, 3 août
19:30
Samasthiti
[DÉBUTANT] Ashtanga avec Joffrey Hubert
Mercredi, 4 août
12:30
Samasthiti
[DEBUTANT] Ashtanga avec RPL
annulé
19:30
Samasthiti
[INTERMEDIAIRE] Ashtanga avec Joffrey Hubert
Jeudi, 5 août
19:30
Samasthiti
[DÉBUTANTS] Ashtanga avec RPL
Vendredi, 6 août
19:30
Samasthiti
[INTERMEDIAIRE] Ashtanga avec Joffrey Hubert
Samedi, 7 août
11:00
Samasthiti
[MYSORE DIRIGÉE] avec Joffrey Hubert
13:00
Samasthiti
[INTERMEDIAIRE] Ashtanga avec Joffrey Hubert
18:30
Samasthiti
[DÉBUTANT - INTERMEDIAIRE] Ashtanga avec Nicolas Ouazana
Dimanche, 8 août
11:00
Samasthiti
[DÉBUTANT - INTERMEDIAIRE] Ashtanga avec RPL
2 - 8 août 2021
Cette semaine