Algemene voorwaarden van Yoga Samtosa

Sluiten
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden:
• Mobiele telefoons staan in de gehele studio op uit of op stil.
• Deelnemer houdt rekening met 'praktische tips voor een fijne les' die bekend zijn gemaakt als je een eerste proefles volgt.
• Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Yoga Samtosa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, opgelopen letsel of verlies van spullen van de cursist. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
• Het cursusgeld dient vooraf of in de week na de eerste les te worden betaald.
• De lessenreeks is persoonsgebonden en restitutie is niet mogelijk.
• Yoga Samtosa behoudt zich het recht voor deelnemers deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
• Deelnemer kan de les 4 uur vóór aanvang van een les nog annuleren. Daarna wordt de les verrekend.
• Yoga Samtosa kan het rooster tussentijds aanpassen en docenten kunnen voor elkaar invallen.