21 sept. - 27 sept. 2020   
lunes 21 septiembre
19:00
Zlata
Hora
19:00 - 20:15
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

19:00
Zlata
Hora
19:00 - 20:15
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

lunes 21 septiembre
Hora 19:00 - 20:15
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
 

Hora 19:00 - 20:15
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
 

martes 22 septiembre
18:45
Marlies
Hora
18:45 - 20:00
Teacher
Marlies
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

18:45
Marlies
Hora
18:45 - 20:00
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

20:15
Marlies
Hora
20:15 - 21:30
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

20:15
Marlies
Hora
20:15 - 21:30
Teacher
Marlies
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

martes 22 septiembre
Hora 18:45 - 20:00
Teacher Marlies
Ubicación Online via Zoom
 

Hora 18:45 - 20:00
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 20:15 - 21:30
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 20:15 - 21:30
Teacher Marlies
Ubicación Online via Zoom
 

miércoles 23 septiembre
Hora
07:30 - 09:00
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

07:30
Zlata
Hora
07:30 - 09:00
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

Hora
10:00 - 11:15
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

Hora
10:00 - 11:15
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

11:30
Zlata
Hora
11:30 - 12:45
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

11:30
Zlata
Hora
11:30 - 12:45
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

19:00
Zlata
Hora
19:00 - 20:00
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

miércoles 23 septiembre
Hora 07:30 - 09:00
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
 

Hora 07:30 - 09:00
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 10:00 - 11:15
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 10:00 - 11:15
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
 

Hora 11:30 - 12:45
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 11:30 - 12:45
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
 

Hora 19:00 - 20:00
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
 

jueves 24 septiembre
18:45
Marlies
Hora
18:45 - 20:00
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

18:45
Marlies
Hora
18:45 - 20:00
Teacher
Marlies
Ubicación
Online les via Zoom

Compartir esto

20:15
Marlies
Hora
20:15 - 21:30
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173

Compartir esto

20:15
Marlies
Hora
20:15 - 20:30
Teacher
Marlies
Ubicación
Online via Zoom

Compartir esto

jueves 24 septiembre
Hora 18:45 - 20:00
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 18:45 - 20:00
Teacher Marlies
Ubicación Online les via Zoom
 

Hora 20:15 - 21:30
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
 

Hora 20:15 - 20:30
Teacher Marlies
Ubicación Online via Zoom
 

viernes 25 septiembre  
viernes 25 septiembre
Sin clases
sábado 26 septiembre
Hora
10:00 - 10:50
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 6 disponible

Compartir esto

Hora
11:00 - 11:40
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 1 disponible

Compartir esto

Hora
11:40 - 12:30
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 5 disponible

Compartir esto

Hora
12:00 - 18:40
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 6 disponible

Compartir esto

Hora
12:00 - 18:40
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 15 disponible

Compartir esto

Hora
13:00 - 13:50
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Lugares  (0 en lista de espera)

Compartir esto

Hora
14:00 - 14:50
Teacher
Marlies
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 6 disponible

Compartir esto

Hora
15:00 - 15:50
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 5 disponible

Compartir esto

Hora
16:00 - 16:50
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 7 disponible

Compartir esto

sábado 26 septiembre
Hora 10:00 - 10:50
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 6 disponible
 

Hora 11:00 - 11:40
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 1 disponible
 

Hora 11:40 - 12:30
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 5 disponible
 

Hora 12:00 - 18:40
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 6 disponible
 

Hora 12:00 - 18:40
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 15 disponible
 

Hora 13:00 - 13:50
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares La clase está completa  (0 en lista de espera)
 

Hora 14:00 - 14:50
Teacher Marlies
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 6 disponible
 

Hora 15:00 - 15:50
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 5 disponible
 

Hora 16:00 - 16:50
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 7 disponible
 

domingo 27 septiembre
Hora
10:00 - 11:15
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom
Lugares
Todavía 10 disponible

Compartir esto

10:00
Zlata
Hora
10:00 - 11:15
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 7 disponible

Compartir esto

Hora
11:30 - 12:45
Teacher
Zlata
Ubicación
Online via Zoom
Lugares
Todavía 10 disponible

Compartir esto

Hora
11:30 - 12:45
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 8 disponible

Compartir esto

Hora
15:00 - 16:00
Teacher
Zlata
Ubicación
El Grecostraat 173
Lugares
Todavía 6 disponible

Compartir esto

domingo 27 septiembre
Hora 10:00 - 11:15
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
Lugares Todavía 10 disponible
 

Hora 10:00 - 11:15
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 7 disponible
 

Hora 11:30 - 12:45
Teacher Zlata
Ubicación Online via Zoom
Lugares Todavía 10 disponible
 

Hora 11:30 - 12:45
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 8 disponible
 

Hora 15:00 - 16:00
Teacher Zlata
Ubicación El Grecostraat 173
Lugares Todavía 6 disponible
 

21 sept. - 27 sept. 2020   
21 sept. - 27 sept. 2020