Algemene voorwaarden van soulspirit

Algemene voorwaarden;

Lessen
Heb je een serie van lessen gekocht dan is het de bedoeling dat je deze lessen binnen de periode die staat aangegeven gebruikt (meestal 3 maanden). Soulspirit geeft geen geld terug als er lessen over zijn aan het einde van de serie. Je mag bij een gemiste AWAKEN TO YOUR ESSENCE (=kundalini yoga les) ook bij een SLOW DOWN (=yin yoga) inhalen of andersom. Je mag je les ook weg geven aan iemand anders, mocht je een keer niet kunnen.
Annuleer je een les 2 uur van te voren, dan betaal je wel voor deze les!

Aansprakelijkheid:

Deelname aan de activiteiten van Soulspirit geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
Soulspirit is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Betaling;
Betaling graag voordat de lessen starten op Rabo NL58RABO0154360155 tnv Soulspirit ovv je naam. Lukt je dit niet dan gewoon even met mij overleggen over een andere mogelijkheid.