Algemene voorwaarden van Studio Fitaal

Bij deelname gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

* Medisch: deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van de les eventuele blessures, een zwangerschap of psychische klachten te melden aan de docent zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende klachten

* Kom op tijd, bij voorkeur 5 minuten voordat de les begint

* Een les gaat door bij deelname van minimaal 4 personen

* De leskaart dient direct na bestelling te worden betaald, contant of op rekeningnummer
NL97INGB0748334165, ten name van MJC Ypma

* De leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Restitutie is niet mogelijk. Een les inhalen kan wel, of een andere les volgen

* Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld door de docent

* De docent / Studio Fitaal kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les

* Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt er geen yogales gegeven

* Bij afwezigheid van de docent wordt er een vervanger gezocht. Mocht dit niet lukken dan zal de les niet in rekening worden gebracht

* Privacy- naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Studio Fitaal. SF heeft alle maatregelen genomen om te voorkomen dat derden bij deze gegevens kunnen komen.

*Informatie, voorwaarden en tarieven kunnen door Studio Fitaal ten allen tijde worden gewijzigd