2 - 8 agosto 2021
Esta semana
Lunes, 2 agosto
Sin clases
Martes, 3 agosto
09:30
Ingrid
ZOMER 2021 Hatha Yoga (9 lessen)

Achterhuis

Miércoles, 4 agosto
Sin clases
Jueves, 5 agosto
Sin clases
Viernes, 6 agosto
Sin clases
Sábado, 7 agosto
Sin clases
Domingo, 8 agosto
10:30
Ingrid
ZOMER 2021 Yoga Chill (9 lessen)

Achterhuis

2 - 8 agosto 2021
Esta semana