Algemene voorwaarden Studio Pilates

Algemeen:
Onze lesuren duren 60 minuten, dit i.v.m. de wisseltijd voor de verschillende groepen.
De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
De groepen bestaan maximaal uit 3 personen.

Wij stellen het zeer op prijs bij verhindering dat u ruim van te voren afmeldt. U geeft hiermee anderen de gelegenheid gemiste lessen in te halen.

Betaling geschiedt via automatisch incasso.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Hygiëne:
Iedereen maakt na gebruik van de mat of het toestel schoon met een ontsmettingsmiddel. Het materiaal daarvoor is aanwezig.
Het dragen van schoenen is niet toegestaan en het dragen van anti-slip sokken is verplicht.

Opzegging:
Minimaal 1 maand van tevoren i.v.m. indeling van de groepen.

Aansprakelijkheid:
Studio Pilates stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen. Deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico.
Het is niet mogelijk Studio Pilates en/of de medewerkers aansprakelijk te stellen voor
eventuele schade die voortvloeit uit deze activiteiten.

Studio Pilates behoudt zich altijd het recht voor de lestijden, de indeling van de groepen en de tarieven te wijzigen.