Algemene voorwaarden & AVG Pilates Studio To Flow

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio To Flow betreffende deelname aan groepslessen, privé- of duosessies, , workshops, cursussen en andere vormen van opleiding. Op alle overeenkomsten tussen Pilates Studio To Flow en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contact gegevens, zoals het e-mailadres, het telefoonnummer, het melden van fysieke klachten. Alle wijzigingen en nieuwtjes zijn te lezen in onze nieuwsbrieven. De leiding van Pilates Studio To Flow heeft recht te allen tijde de algemene voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen. Lees ook onze privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens.

INSCHRIJVING EN OPZEGGEN Pilates Studio To Flow heeft een uitgebreid lesrooster voor iedereen.
Je kan je inschrijven voor een vast uur, losse lessen nemen of als je onregelmatig werkt kan je je eigen lessen inboeken wanneer je kan.

Een deelnemer meldt zich aan via Momoyoga en maakt een eigen account aan. Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden van Pilates Studio To Flow.

Als een lid 2 maanden inactief is, d.w.z. geen lessen heeft gevolgd, geen credits meer in zijn account heeft en geen pakket koopt, wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd, tenzij er andere afspraken zijn met de deelnemer. Het account wordt volledig verwijderd uit Momoyoga. Een proefles kan maar één keer worden gevolgd, dus na een hernieuwde inschrijving kan deze niet meer worden geboekt.

Het lidmaatschap dient tijdig en mondeling of schriftelijk te worden opgezegd 4 weken voor het aflopen van het abonement. Het account in Momoyoga wordt dan na de laatste les direct verwijderd.

Workshops worden via Momoyoga geboekt en geannuleerd.

BETALEN, BOEKEN, ANNULEREN, INHALEN, RESTITUTIE, BEVRIEZEN. Deelnemers kopen, boeken en annuleren hun lessen via Momoyoga.
De deelnemer annuleert bij verhindering of ziekte de les zelf in Momoyoga. Dit kan tot een uur voordat de les begint. Op tijd afgemelde lessen kunnen binnen het gehele seizoen worden ingehaald door de abonnementhouder als extra les. Wil je een les inhalen dan geef je dit door aan de docent en die boekt voor jou de inhaalles in.

Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Pilates Studio To Flow het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren of om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden en € 20,- storneringskosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen kan een leskaart of een abonnement worden bevroren in overleg met de leiding van Pilates Studio To Flow. Bij langdurige uitval, door bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte, kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd worden. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen. Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd.

VAKANTIES EN FEESTDAGEN Pilates Studio To Flow is gesloten op feestdagen en open tijdens de schoolvakanties. In de zomervakantie draait er een speciaal zomerrooster.

AANSPRAKELIJKHEID & EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID - Elke deelnemer dient de docent op de hoogte te stellen van zijn of haar lichamelijke klachten en/of blessures . Als de deelnemer fysieke klachten heeft/of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer de les volgen.
- Deelname aan de lessen/workshops/cursussen/opleidingen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Pilates Studio To Flow sluit elke vorm aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk.
- Pilates Studio To Flow is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen.
- De docent/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. Dit geldt ook indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins. - To Flow heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren, indien er gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in kwestie. To Flow kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

DE PILATES STUDIO IN NOORD SCHARWOUDE
Betreed en verlaat het pand rustig, zonder overlast voor omwonenden of medepandgebruikers. In verband met de hygiene liever niet met buitenschoenen in de trainingszalen lopen. Bij ons in de studio staat bij binnenkomst een schoenenkast waarin je je schoenen in kan doen. Roken is in de gehele studio verboden.

MEENEMEN
Draag kleding waarin je gemakkelijk kan bewegen, schoeisel is niet nodig.
Verder een flesje water als je wat wilt drinken tussen de les door en een handdoek voor over de mat. Doe horloges en grote sieraden af om beschadiging aan het lesmateriaal en aan jezelf te voorkomen.

Privacyverklaring:

Pilates Studio To Flow neemt de privacy serieus:
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, we zullen er op een eerlijke manier mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn.

Welke informatie verzamelen wij:
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier voor de communicatie met jou zoals e- mail, worden door ons bewaard.

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens worden door ons digitaal bewaard en het inschrijfformulier wordt opgeborgen op een locatie die niet voor derden toegankelijk is.

Wat doen wij met jouw gegevens:
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:
• Het bevestigen van een inschrijving
• Het versturen van een factuur
• Het beantwoorden van jouw vragen
• Het versturen van een nieuwsbrief

Met wie delen wij je persoonsgegevens:
Gegevens delen wij met andere docenten die werkzaam zijn bij Pilates Studio To Flow.
Omwille van een goede communicatie worden je persoonsgegevens gedeeld met de docenten die je lesgeven.

Gegevens worden niet gedeeld met derden:
We zullen nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen dan hier genoemd, tenzij je daar toestemming voor geeft. We verkopen geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens en communicatie:
We bewaren je naam en mailadres voor onbepaalde tijd, zodat wij je onze nieuwsbrief kunnen sturen. Bij elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden.
De andere persoonsgegevens verwijderen wij direct na opzegging.

Inzage in je gegevens en correctie:
Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens die wij van jou bewaren.
Indien je je gegevens wilt inzien en/of corrigeren is dat altijd mogelijk, stuur daarvoor een mail aan info@toflow.nl

Verwijderen van gegevens in ons bestand:
Als je om welke reden dan ook je persoonsgegevens wilt verwijderen kun je een mail sturen aan info@toflow.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens uit ons bestand halen.

Gegevens op ons website of Social Media verwijderen
Wij plaatsen foto’s van deelnemers en teksten over Pilates op onze website en op Facebook. Wij zullen er altijd voor zorgen dat dit op een respectvolle manier gebeurt.
We plaatsen ook foto’s en teksten die jij, andere leden of docenten ons aanleveren.
Als je bezwaar maakt tegen een foto of tekst, of je toestemming wilt beëindigen, kun je een mail sturen naar info@toflow.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen.