oktober 11 - 17 2021
Denne uge
Mandag, oktober 11
12:15 PM
Muni
Vinyasa Flow
5:15 PM
Vraja
Power Vinyasa
6:15 PM
Radhika
Vinyasa Flow
7:15 PM
Radhika
Dinner (7:15pm)
Tirsdag, oktober 12
7:00 AM
Radhika
Hatha Yoga
12:15 PM
Ananda
Vinyasa Flow
5:15 PM
Muni
Ashtanga Vinyasa
Venteliste
6:15 PM
Radhika
Vinyasa Flow
6:15 PM
Muni
Active Deep Stretch
Venteliste
7:15 PM
Muni
Dinner (7:15pm)
Venteliste
Onsdag, oktober 13
7:00 AM
Ananda
Energising Vinyasa Flow
12:15 PM
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 PM
Muni
Ashtanga Vinyasa
Venteliste
6:15 PM
Muni
Power Vinyasa
Venteliste
6:15 PM
Vraja
Active Deep Stretch
7:15 PM
Muni
Dinner (7:15pm)
Torsdag, oktober 14
7:00 AM
Ananda
Vinyasa Flow
12:15 PM
Gaura
Hatha Yoga
5:30 PM
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:30 PM
Muni
Hatha Yoga
Fredag, oktober 15
12:15 PM
Nellie
Vinyasa Flow
Lørdag, oktober 16
11:00 AM
Vraja
Power Vinyasa
Søndag, oktober 17
11:00 AM
Tulavati
Gentle Vinyasa Flow
oktober 11 - 17 2021
Denne uge