november 29 - desember 5 2021
Denne uken
Mandag, november 29
12:15 p.m.
Muni
Vinyasa Flow
5:15 p.m.
Vraja
Power Vinyasa
Venteliste
6:15 p.m.
Iona
Vinyasa Strength
6:15 p.m.
Radhika
Vinyasa Flow
Venteliste
7:15 p.m.
Radhika
Dinner (7:15pm)
Venteliste
Tirsdag, november 30
7:00 a.m.
Gaura
Hatha Yoga
12:15 p.m.
Ananda
Vinyasa Flow
5:15 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:15 p.m.
Muni
Active Deep Stretch
Venteliste
7:15 p.m.
Muni
Dinner (7:15pm)
Onsdag, desember 1
7:00 a.m.
Ananda
Energising Vinyasa Flow
12:15 p.m.
Vraja
Active Deep Stretch
5:15 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:15 p.m.
Muni
Power Vinyasa
Venteliste
7:15 p.m.
Muni
Dinner (7:15pm)
7:15 p.m.
Muni
Active Deep Stretch
Torsdag, desember 2
7:00 a.m.
Ananda
Vinyasa Flow
12:15 p.m.
Gaura
Hatha Yoga
5:30 p.m.
Muni
Ashtanga Vinyasa
6:30 p.m.
Muni
Hatha Yoga
Fredag, desember 3
12:15 p.m.
Nellie
Vinyasa Flow
Lørdag, desember 4
11:00 a.m.
Vraja
Power Vinyasa
Søndag, desember 5
11:00 a.m.
Tulavati
Gentle Vinyasa Flow
november 29 - desember 5 2021
Denne uken