Algemene voorwaarden WISE.

Sluiten
ALGEMEEN

Op de rechtsverhouding tussen deelnemer en WISE, is het Nederlands recht van toepassing en onze Algemene voorwaarden.

Daarnaast is voor de verwerking van persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WISE
georganiseerde activiteiten.

WISE heeft altijd het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

WISE is gevestigd in Vianen, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30217544.

RESERVEREN

Bij WISE kun je jezelf aanmelden voor trainingen, opleidingen en evenementen.

Dit kan via mail, telefonisch contact of momoyoga.

Als je jezelf hebt ingeschreven, ontvang je via mail een bevestiging.

Inschrijving is altijd persoonsgebonden, en niet overdraagbaar aan derden.

BETALING

De betaling van een evenement, opleiding of training, dient altijd voor aanvang te zijn voltooid.

Dit kan via factuur, betaal verzoek, of rechtstreekse overboeking.

Als je aan je betalingsverplichting hebt voldaan, mag je deelnemen.

ANNULEREN

Indien je jouw reservering wil annuleren, kan dit kosteloos tot één maand van te voren.

Als je drie weken van te voren annuleert berekenen wij 50% van de totale kosten door.

Annuleer je twee weken van te voren, dan heb je geen recht op restitutie van deelname kosten.

Afmelden geschiedt door het versturen van een email.

WISE behoudt zich het recht voor, om een geplande activiteit te annuleren.

In dat geval, heb je recht op teruggave van je deelname kosten.

Ook is het mogelijk, om op een later moment in te stromen, als er een nieuwe datum is gepland.

In overleg met WISE kun je zelf aangeven welke optie het prettigst
voelt.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan alle georganiseerde opleidingen, evenementen of trainingen van WISE geschiedt geheel op eigen risico.

WISE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade aan personen of eigendommen.

Tevens is WISE niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van spullen.

Schade toegebracht door deelnemer, aan eigendommen van WISE, is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

OVERIGE BEPALINGEN

Als deze voorwaarden van WISE niet compleet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie, dan heeft WISE het recht daarover aanvullend te bepalen.

De aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid, en is voor deelnemer bindend.

In geval van minderjarigheid is altijd akkoord van een ouder, verzorger of voogd vereist.