Algemene voorwaarden van Yoga Gives More

Sluiten
Algemene Voorwaarden – Yogastudio Yoga Gives More

Met het deelnemen aan een van de lessen, activiteiten of individuele sessies
georganiseerd door Yoga Gives More gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

De overeenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
lessen, activiteiten en individuele sessies bij Yoga Gives More. Deelnemer
verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden zodra deelnemer
deelneemt aan één van de activiteiten.

Yoga Gives More kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De
laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie
en is beschikbaar op de website.

Betaling en prijswijziging

Yoga Gives More behoudt zich het recht de prijzen van de diensten te
wijzigen. De meest recente tarieven staan op de website.

Yogalessen en activiteiten worden vooraf betaald, na betaling wordt de
plek voor de deelnemer gereserveerd.

Abonnementen voor de yogales worden per maand betaald. De eerste
betaling geschiedt voor de eerste les.

Losse individuele sessies worden aan het eind van de sessie contant
betaalt. Of ze worden per bank worden betaald, de overschrijving dient
dan te zijn voltooid voor aanvang van de sessie. Bij afname van meerdere individuele sessies worden
de kosten in een keer voldaan.

Bij het niet op tijd betalen kan het betekenen dat iemand anders je plek in kan nemen.

Aanschaf yoga abonnement en geldigheid

Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt het contract
stilzwijgend verlengd.
Het opzegtermijn is een kalendermaand, opzeggen via email info@yogagivesmore.nl.

Bij gebruik van een lessenkaart voor de yogales, vervallen de niet
gebruikte lessen een jaar na aanschaf.

Lesrooster en locatie
Het geldende lesrooster staat op de website. Yoga Gives More
behoudt zich het recht om het rooster te wijzigen.

Mocht er weer een lockdown komen dan zullen de lessen online plaatsvinden dit kan zijn via livestream, indien dit niet mogelijk
is, krijgt de deelnemer een voor-opgenomen les toegestuurd.

Yoga Gives More behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren
als gevolg van overmacht. Yoga Gives More zal dan de les op een ander tijdstip / locatie geven.

Uitsluiting
Yoga Gives More behoudt zich het recht de deelnemer de toegang tot de
les, activiteit te weigeren zonder opgave van reden.


Aanmelden voor een les en annulering

Aanmelden en annuleren voor een les of workshop kan via de website van Yoga Gives More.

Yogales inhalen kan in dezelfde week, mits er plek is.

Indien de deelnemer binnen 24 uur van tevoren deelname aan een
workshop annuleert, komt de deelnemer niet in aanmerking voor
terugbetaling.

Yoga Gives More heeft het recht zonder opgave van reden de les te
annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Er geldt vanuit Yoga Gives More geen restitutieplicht bij overmacht,
waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen in het kader van
de volksgezondheid, de politieke situatie, technische mankementen,
ziekte over natuurrampen.

Yoga Gives More behoudt zich de vrijheid de Algemene Voorwaarden en de
lestijden, activiteitstijden en massagetijden, locatie en data te allen
tijde te wijzigen.

Verwacht wordt dat je vijf minuten voor een yogales aanwezig bent. Bij
aanvang van de les wordt de deur gesloten.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelnemer is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gezondheid,
indien de deelnemer een blessure of ziekte heeft of indien er sprake is
van zwangerschap, dient de deelnemer voor deelname aan de les,
activiteit of massage eerst te overleggen met zijn (huis)arts,
behandelend specialist of therapeut.

Deelnemer oefent op eigen risico. Yoga Gives More is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor schade en of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor lichamelijk letsel of enige vorm van ander letsel
tijdens, voor of na de les, activiteit of massage.

Yogastudio Yoga Gives More staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:61585491
Versie 26 juli 2020