23 - 29 mai 2022
Cette semaine
Lundi, 23 mai
09:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé cours en ligne
09:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulé
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulé cours en ligne
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé cours en ligne
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulé
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulé cours en ligne
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulé
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulé cours en ligne
Mardi, 24 mai
Pas de cours
Mercredi, 25 mai
Pas de cours
Jeudi, 26 mai
09:30
John
Pranayama & Yoga Nidra
annulé
09:30
John
Pranayama & Yoga Nidra
annulé cours en ligne
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulé
10:45
John
Yoga für den Rücken | Level 1
annulé cours en ligne
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulé
17:00
John
Vinyasa Yoga | Level 2
annulé cours en ligne
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulé
18:15
John
Pranayama & Meditation
annulé cours en ligne
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé
19:30
John
Vinyasa Yoga | Level 1
annulé cours en ligne
Vendredi, 27 mai
Pas de cours
Samedi, 28 mai
Pas de cours
Dimanche, 29 mai
Pas de cours
23 - 29 mai 2022
Cette semaine