Algemene voorwaarden van Yoga Best

Yoga Best hanteert de volgende voorwaarden voor inschrijving:

Inschrijving
Je kunt het hele jaar door instromen. Inschrijving is tot wederopzegging. De eerste les is een gratis proefles.

Tarief:

Eén les per week: € 40,50 per maand
Onbeperkt: € 60,- per maand
Eén les in de studio en één les online: € 50,- per maand
Online onbeperkt (livestream): € 40,50 per maand

Lesduur: 75 minuten

Losse lessen:
€15,- voor niet-leden.
€11,- wanneer je ingeschreven staat voor de wekelijkse lessen.

Gemiste lessen:
Lessen die je mist doordat je een keer verhinderd bent of op vakantie gaat mag je op een ander tijdstip inhalen (wanneer er plaats vrij is). Dit kun je eenvoudig zelf via het online reserveringssysteem Momoyoga of via de App regelen. Wanneer je afwezigheid bent wordt je vaste plaats in de wekelijkse les voor je gereserveerd gehouden, daarom kunnen we geen korting verlenen of restitutie geven wanneer je met vakantie bent . In het geval van langdurige ziekte of blessure treffen we een regeling. Bij uitschrijving komen alle inhaallessen te vervallen.

Vakantiesluiting:
Er is geen les tijdens de kerstvakantie (twee weken), de carnavalsvakantie (één week), de meivakantie (één week) en in de zomervakantie (drie weken). Deze 7 weken vakantiesluiting zijn in de prijs verrekend.

Annulering van de les door de docent
Mocht een les onverhoopt door ziekte of afwezigheid van de docent niet door kunnen gaan wordt er voor vervanging gezorgd.

Specifieke klachten
Bij ziekte, specifieke klachten, zwangerschap of andere bijzonderheden die van belang kunnen zijn op de beoefening van yoga is het aan te bevelen vooraf een huisarts of behandelend therapeut te raadplegen alsmede de docent hierover voor de les te informeren.

Aansprakelijkheid
De lessen van Yoga Best worden gegeven door gekwalificeerde en ervaren yogadocenten. We besteden grote zorg aan de lessen en de kans op letsel is klein, ook omdat alle oefeningen rustig en aandachtig uitgevoerd worden. Mocht het toch gebeuren dat een blessure ontstaat gedurende de les ligt het risico bij de deelnemer. Yoga Best kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, blessure, verlies of schade verband houdende met deelname aan lessen en workshops.

Wij benadrukken regelmatig het belang van het luisteren naar de signalen van je lichaam.
Wanneer bepaalde oefeningen pijnlijk voor je zijn voer ze dan niet uit, sla ze over of vraag naar alternatieven. Stel gerust vragen wanneer je iets niet begrijpt of als je twijfels hebt over een oefening. Dat kan tijdens of na de les.

Opzegtermijn
Eén maand voor de eerstvolgende betaaldatum. Opzeggen uitsluitend per email.