Algemene voorwaarden van Yoga by Maud

VOORWAARDEN

Lesvoorwaarden

Deelname
Deelname aan een les is verzekerd na betaling van het lesgeld aan Yoga by MAUD EN bij inschrijving via MomoYoga. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga by MAUD de deelnemer de toegang tot de les weigeren.

Opzegging abonnement
Bij een maand- of kwartaalabonnement dient voor de beëindiging van het abonnement een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuwe periode.
Als je niet opzegt, verplicht je jezelf tot betaling van de nieuwe termijn en ga je door met een abonnement voor de volgende periode.
Bij alle deelnemers vervalt het lestegoed binnen de lesperiode na het verstrijken van deze geabonneerde periode.
Wanneer je door omstandigheden (studie, ziekte of een andere (medische) reden) tijdelijk langer afwezig bent, kan in overleg een aangepaste regeling worden gemaakt.

Geldigheid rittenkaart
Een 5- of 10-rittenkaart is persoonlijk. Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig en een 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden, tenzij er andere afspraken hierover zijn gemaakt. Bij een 5- of 10-rittenkaart kun je zodoende een aantal lessen overslaan. De geldigheid van de kaart vervalt na 2 of 4 maanden na aanschaf van de kaart.

Afmelden reguliere yogales of losse yoga nidra les
Een afmelding is altijd noodzakelijk. Afmelden kan via de MomoYoga app. Bij afmelding tot 8 uur voorafgaande aan de geboekte yogalesles blijft het lestegoed beschikbaar. Bij afmelding binnen de 8 uur vervalt het lestegoed van de geboekte regulier yogales les of yoga nidra les.

Afmelden Ademcircel
Een afmelding is altijd noodzakelijk. Afmelden kan via de MomoYoga app. Bij afmelding tot 48 uur voorafgaande aan de geboekte yogalesles blijft het lestegoed beschikbaar. Bij afmelding binnen de 48 uur vervalt het lestegoed van de geboekte ademcircel, mits .

Doorgang les
Bij afzegging van meerdere cursisten wordt bekeken of de les doorgaat of wordt er een alternatief geboden (les op een andere dag of de les doorschuiven).
Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga by MAUD.

Algemene voorwaarden

Opening
De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).
Openingstijden Yogastudio: zie lestijden

Sluiting
Op feestdagen (Nieuwjaarsdag/1 januari, 1ste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste Pinksterdag, 1ste kerstdag; 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en 2de Kerstdag in overleg) en tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid
Yoga by MAUD is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

Medisch
Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijk, psychische klachten of zwangerschap te melden aan de docente.

Yoga by MAUD kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Yoga by MAUD is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verwonding tijdens of na de yogales en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ongeval of blessure.