Algemene voorwaarden van Yoga hier

Spelregels:

 Voor aanvang van elk lesblok ontvang je een mail met de betalingsinfo van het komende lesblok. Strippenkaarten en losse lessen kun je aanschaffen en inboeken in momoyoga.
 Afmelden van een les dient minimaal 3 uur voor aanvang via momoyoga.com/yoga-hier te gebeuren. Bij het niet tijdig afmelden vervalt het tegoed of de mogelijkheid de les in te halen.
 Voor het doorlopende abonnement geldt: Een tijdig (minimaal 3 uur van tevoren) afgemelde les mag ingehaald worden in een andere les, dit dient binnen hetzelfde lesblok te geschieden. Gemiste lessen geven geen recht op restitutie.
 Geldigheidsduur strippenkaart 5 lessen is 24 maanden.
 Geldigheidsduur losse les is 3 maanden.
 Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 Aanmelding voor een losse les/strippenkaartles/inhaalles is onder voorbehoud van voldoende plek.
 Indien je met de lessen wilt stoppen dan voor aanvang van het volgende lesblok opzeggen per email. Je hebt geen recht op restitutie indien je voor het einde van het lopende lesblok/strippenkaart stopt.
 Wanneer lessen niet doorgaan wordt dit tijdig doorgegeven. Zoveel mogelijk wordt vervanging geregeld. Indien een les niet doorgaat dan betaal je het daaropvolgende lesblok 1 les minder.
 Wil je zeker weten of yoga geschikt voor je is, consulteer dan je arts.
 Je neemt deel aan de lessen voor eigen risico. Dit geldt zowel voor jouw eigendommen als voor gezondheidsrisico’s. Het is belangrijk naar je eigen lichaam te luisteren en binnen je grenzen te blijven. Dit voorkomt blessures.
 AVG: Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over je abonnement, de lessen en andere activiteiten van Yoga hier. Er wordt 6x per jaar een nieuwsbrief gestuurd. Je kunt je hiervoor afmelden. Als een les wordt vervangen, wordt alleen je naam doorgegeven aan de vervanger.