Algemene voorwaarden van Yoga in Wijk & Culemborg

1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Voorafgaande aan de les dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, een eventuele zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de les.
1.3 Yoga in Wijk & Culemborg is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling
2.1 De deelnemer dient vooraf te betalen voor een abonnement, strippenkaart of losse les. De abonnementen zijn aan te schaffen via de website middels de persoonlijke account en iDEAL betaling.
2.2 Een yoga-kaart of abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Een proefles en kennismakingskaart kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
2.4 Voor de actuele Tarieven zie ‘tarieven’ op de website.

3. Restitutie, verlenging en opzegging
3.1 Indien de deelnemer een les mist en zich uiterlijk 1 uur van te voren heeft afgemeld (via de website de reservering heeft verwijderd), kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de periode van je yoga kaart.
3.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidsduur vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de niet gevolgde lessen te vervallen.
3.3 Over betaalde lesgelden wordt geen restitutie verleend.
3.4 Verlengen van een kaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is. Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/overlegd per mail (info@yogainwijk.nl)
3.5 Om lessen in te halen wordt een kaart niet verlengd.
3.6 Het abonnement wordt na afloop automatisch met drie maanden verlengd.
3.7 Opzegging (tijdelijk of definitief) geschied tot uiterlijk 4 weken voor afloop van het abonnement per mail.

4. Gebruik studio
4.1 Het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is niet toegestaan.
4.2 In de yoga-zaal is het niet toegestaan om te eten.
4.3 Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
4.4 Geen gebruik van mobiele telefoons in de studio (vliegtuigmodus of stil)
4.5 In de studio zijn yogamatten aanwezig voor gebruik, het heeft de voorkeur om een eigen mat te gebruiken.

5. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen
5.1 Op feestdagen is de studio gesloten.
5.2 Tijdens schoolvakanties is de studio in principe gesloten, met uitzondering in de zomervakantie met een aangepast vakantierooster.
5.3 Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1 Yoga in Wijk & Culemborg behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de mail en website.
6 .2 Yoga in Wijk & Culemborg behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijden, soort lessen te wijzigen.

7. Uitsluiting
7.1 Yoga in Wijk & Culemborg behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een les indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.

8. Persoonlijke gegevens:
8.1 Yoga in Wijk & Culemborg verzamelt persoonsgegevens van studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, communicatie en administratie. Yoga in Wijk & Culemborg gaat zorgvuldig om met deze verzameling en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Yoga in Wijk & Culemborg te worden doorgegeven.

9. Wijzigingen door Yoga in Wijk & Culemborg
9.1 Yoga in Wijk & Culemborg heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen.9
9.2 Yoga in Wijk & Culemborg heeft ten allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
9.3 In alle onvoorziene gevallen beslist Yoga in Wijk & Culemborg