Algemene voorwaarden van Yoga met Sarah

Sluiten
Opdrachtnemer: Yoga met Sarah | The Soul Academy

Deelnemer: Degene die een door Yoga met Sarah | The Soul Academy georganiseerde yogales, workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga met Sarah | The Soul Academy.

1.1 Het boeken van lessen: 5, 10 strippenkaart en losse lessen

Deelnemers kunnen een losse les via de website boeken. Daarnaast kun je een 5 of 10 strippenkaart aanschaffen. Deze kaart geeft recht op 5 of 10 lessen. De lessen dienen, in het geval van een 5 strippenkaart, binnen 10 weken gebruikt te worden. Bij een 10 strippenkaart binnen 20 weken gebruikt te worden. Na het verval van de voornoemde periode komen de lessen die nog niet zijn gebruikt te vervallen.

1.2 Alle aankopen (strippenkaarten of losse lessen) zijn persoonlijk en aldus niet overdraagbaar. Restitutie is niet mogelijk. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. Yoga met Sarah | The Soul Academy zal de deelnemer ruim voor de einddatum van de gekochte strippenkaart berichten over de datum van verval.

1.3 Yoga met Sarah | The Soul Academy heeft ten minste 3 lesvrije weken per jaar, te weten rond Kerst en Oud & Nieuw, in de zomervakantie en rondom de Zomerfeesten. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. Yoga met Sarah bericht je ruim voor de einddatum van je strippenkaart


2. Betaling, prijswijziging en zichttermijn

2.1 Een workshop, training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden via een overboeking of contant voorafgaand aan de workshop, training of les.

2.2 De geldende prijzen voor lessen, workshops en trainingen staan op deze website en zijn op te vragen bij Yoga met Sarah | The Soul Academy. Yoga met Sarah | The Soul Academy behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Yoga met Sarah | The Soul Academy, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.


3. Lesrooster

3.1 Het geldende lesrooster voor lessen en workshops staat op de website. Yoga met Sarah | The Soul Academy behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Yoga met Sarah | The Soul Academy, vermelding op de website en/of per e-mail.

3.2 Yoga met Sarah | The Soul Academy behoudt zich het recht voor om een geplande les, workshop of training te annuleren of te wijzigen als gevolg van overmacht. In het geval van een strippenkaart vindt geen restitutie plaats. In het geval van een workshop of training zal het reeds betaalde geld gerestitueerd worden aan Deelnemer.


4. Deelname en betaling workshop, training en retraite

4.1 Een Deelnemer kan aan een les, workshop, training of retraite deelnemen nadat Yoga met Sarah | The Soul Academy het volledige bedrag voor deelname aan de les, workshop, training of retraite heeft ontvangen.

4.2 Tot één (1) maand voor de geplande workshop of retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan sarah@sarahbierens.nl. Binnen 30 dagen voor de geplande datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.

4.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

4.4 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite of workshop, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

4.5 Yoga met Sarah | The Soul Academy behoudt zich het recht voor de retraite of workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Yoga met Sarah | The Soul Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, training en/of retraites bij, of verzorgd door Yoga met Sarah | The Soul Academy.

5.2. Yoga met Sarah | The Soul Academy is een gekwalificeerde docent (RYT 250 uur) en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgt door Yoga met Sarah | The Soul Academy, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Yoga met Sarah | The Soul Academy adviseert en verplicht het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

• Raadpleeg een arts voordat je met lessen begint. Zeker als je er niet weet of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de les, workshop, training of retraite.

• Luister goed naar de instructies van Yoga met Sarah | The Soul Academy en volg deze op.

• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


6. Geschillen en rechtskeuze

6.1 Op alle offertes en overeenkomsten en/of de totstandkoming daarvan, rechtsbetrekkingen, deze algemene voorwaarden en voorts alle door Yoga met Sarah | The Soul Academy verrichte werkzaamheden, is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga met Sarah | The Soul Academy zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar Yoga met Sarah | The Soul Academy is gevestigd.