Algemene voorwaarden en Privacy verklaring van Yoga School Hellendoorn.

Algemene Voorwaarden
________________________________________
1. Begrippen
1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yoga School Hellendoorn georganiseerde Workshops en Retreats en lessen.
1.2 Abonnementen: een door Yoga School Hellendoorn uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Yoga School Hellendoorn. Abonnementen zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Yoga School Hellendoorn gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga School Hellendoorn, www.yoga-school-hellendoorn.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op www.yoga-school--hellendoorn.nl/algemenevoorwaarden
1.4 Cadeaubon: uitgegeven door Yoga School Hellendoorn met een daarop vermelde waarde en geldigheid.
1.5 Cursist: degene die een les of workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga School Hellendoorn.
1.6 Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.
1.7 Yoga School Hellendoorn: Yoga school Hellendoorn is gevestigd te (7447PE) Hellendoorn aan de Nieuwstadweg 3 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 51519461 met BTW nummer NL0018.55.580.B.52
1.8 Lidmaatschap: zie 1.1. Abonnementen.
1.9 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yoga les bij Yoga School Hellendoorn, anders dan op basis van een Abonnement.
1.10 Online boekingssysteem: het systeem dat Yoga School Hellendoorn gebruikt om het lesrooster te communiceren en waarmee de cursist een les/workshop kan boeken en betalen. Bereikbaar via de website van Yoga School Hellendoorn www.yoga-school-hellendoorn.nl en rechtstreeks via www.momoyoga.nl/yoga-school-hellendoorn
1.11 Prijs: de totale prijs van het abonnement, de strippenkaart, losse les, workshop, retreat, inclusief de Deposit.
1.12 Privé Les: een privé yoga les bij Yoga School Hellendoorn, waarvoor de cursist van te voren een afspraak moet maken.
1.13 Proefles: een les bedoeld ter kennismaking en tegen gereduceerd tarief. Driemalig te reserveren via het Online boekingssysteem.
1.14 Retreat: een door Yoga School Hellendoorn georganiseerde yoga retreat.
1.15 Strippenkaart: een door Yoga School Hellendoorn uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Yoga School Hellendoorn. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.
1.16 Website: de website van Yoga School Hellendoorn: www.yoga-school-hellendoorn.nl inclusief het online boekingssysteem bereikbaar via www.momoyoga.nl/yoga-school-hellendoorn
1.17 Workshop: een bij Yoga School Hellendoorn te geven of gegeven workshop.
________________________________________
2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen en/of Strippenkaarten en voor zover van toepassing, op de Proef-, Losse- en Privé Lessen van en bij Yoga School Hellendoorn. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yoga School Hellendoorn kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.
________________________________________
3. Abonnementen, Strippenkaarten en Prijzen, Beëindiging en Opschorting
3.1 Cursisten kunnen yoga lessen volgen op basis van een Abonnement, Strippenkaart, Proef-, Losse- of Privé les en door het inleveren van een Cadeaubon, indien deze voldoende waarde vertegenwoordigt.
3.2 Een Abonnement en/of Strippenkaart is geldig op het moment dat Yoga School Hellendoorn het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type abonnement/strippenkaart. Een strippenkaart loopt automatisch af. De cursist ontvangt een week voor de afloopdatum een herinneringsmail met link om de strippenkaart te verlengen. Een abonnement loopt per maand en voor een minimale periode van 3 maanden. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar; per email aan yogaschoolhellendoorn@gmail.com en voor de 15e van de maand. Zonder opzegging worden abonnementen automatisch maandelijks verlengd.
3.3 Abonnementen kunnen 1x per jaar gepauzeerd worden, gedurende 1 maand. Dit dient per mail via yogaschoolhellendoorn@gmail.com aangevraagd te worden. Een pauzemaand kan pas ingaan als de automatische incasso is geactiveerd en moet minimaal 15 dagen voor de incassodatum aangevraagd worden.
3.4 Sluit je voor een 2e (of meer) keer een abonnement af, gaat opnieuw een minimale looptijd van 3 maanden van start. Daarna is het abonnement weer maandelijks opzegbaar zoals genoemd in 3.2
3.5 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Cursist de geldigheid van een Abonnement en/of Strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga School Hellendoorn en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: yogaschoolhellendoorn@gmail.com
3.6 Yoga School Hellendoorn geeft diverse Abonnementen en Strippenkaarten uit, ter keuze van de Cursist. Het actuele overzicht is altijd te vinden in het Lesrooster via www.yoga_school_hellendoorn.nl of www.momoyoga.nl/yoga-school-hellendoorn
3.7 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt Yoga School Hellendoorn Personal Yoga Training aan. De tijdsduur van deze lessen zijn in overleg en te reserveren via het contactformulier.
3.8 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Cursist de les van zijn/haar keuze te boeken via het Online boekingssysteem. Dit geldt voor alle lessen, muv een Privé les. Nadat de docent(e) van Yoga School Hellendoorn de inschrijving en betaling voor de betreffende yoga les heeft gecontroleerd, kan de Cursist een plek uitkiezen in de zaal.
3.9 De geldende prijzen voor Abonnementen, Strippenkaarten, Losse Lessen, Proeflessen en workshops staan altijd op de Website van Yoga School Hellendoorn.
________________________________________
4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Een Abonnement, Strippenkaart, Losse , Proef- en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem. Betaling gaat via Ideal en/of door automatische incasso.
4.2 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Abonnementen, Strippenkaarten, Losse , Proef- en/of Privé Lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en social media kanalen.
________________________________________
5. Reserveren voor yoga lessen
5.1 Een Abonnement, Strippenkaart , Losse , Proef- en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop online gereserveerd worden. Een gereserveerde yoga les aangekocht dmv een Abonnement, Strippenkaart, Losse of Proefles kan online worden geannuleerd tot 1uur voor aanvang van de les. In het geval van Proef- of Losse lessen kan de Cursist contact opnemen met Yoga School Hellendoorn voor een waardebon twv 1 les.
5.2 Lessen die korter dan 1 uur van te voren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht. Losse of Proeflessen worden niet gecrediteerd. In het geval van Abonnementen en Strippenkaarten, wordt het verschuldigde lesgeld automatisch van het krediet afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op het toepasselijke Abonnement of Strippenkaart staat, kan er geen les worden geboekt en moet er eerst een nieuw Abonnement of Strippenkaart worden gekozen door de Cursist. Dit kan via het Online boekingssysteem.
5.3 In het geval van herhalende ‘no shows’ (inschrijven voor een les maar niet komen en ook niet afmelden en daarmee onnodig een plek bezet houden) behouden wij ons het recht voor om de betreffende cursist de toegang tot alle lessen een week lang te weigeren.
________________________________________
6. Huisregels
6.1 Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van Yoga School Hellendoorn volgen:
• Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Cursisten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
• Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
• Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
• Geen schoenen in de yoga studio.
• Yoga School Hellendoorn stelt yoga matten ter beschikking voor lessen. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Cursist die daarvan gebruik heeft gemaakt. Een eigen yoga mat mee te nemen kan ook door de cursisten.
• Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Cursisten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
• De (lichamelijke) integriteit van Cursisten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga School Hellendoorn niet getolereerd.
6.2 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor Cursisten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Yoga School Hellendoorn te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Cursisten te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald Abonnementsgeld.
________________________________________
7. Lesrooster
7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en op het Online boekingssysteem. Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.
7.2 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor om een geplande yoga les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
7.3 Yoga School Hellendoorn is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om met een aangepast rooster te werken tijdens Nationale Feestdagen, enkele weken in de zomer en gedurende de periode van Kerst &Oud en Nieuw. Dit kan inhouden dat Yoga School Hellendoorn een aangepast lesrooster presenteert. Dit kan ook inhouden dat Yoga School Hellendoorn een periode gesloten is, dit zal op jaarbasis niet meer dan 10 weken zijn, en niet meer dan 6 weken aangesloten. Deze aanpassingen van het rooster zullen ruim van te voren gecommuniceerd worden door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.
________________________________________
8. Aansprakelijkheid
8.1 Yoga School Hellendoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yoga School Hellendoorn.
8.2 Yoga School Hellendoorn werkt met certificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Yoga School Hellendoorn, aanvaardt de Cursist dit risico op een blessure. Yoga School Hellendoorn biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
• Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
________________________________________
9. Persoonsgegevens
9.1 Yoga School Hellendoorn verzamelt persoonsgegevens van de Cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de Abonnementen en het versturen van nieuwsbrieven (zie 10.2). Yoga School Hellendoorn gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2 Yoga School Hellendoorn gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga School Hellendoorn en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga School Hellendoorn, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogaschoolhellendoorn@gmail.com. De Cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga School Hellendoorn gebruik kan worden gemaakt.
9.3 Yoga School Hellendoorn geeft de persoonsgegevens van de Cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
________________________________________
10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, een Strippenkaart, Losse of Proefles, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij Yoga School Hellendoorn zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Hellendoorn.
________________________________________
Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops en Retreats van Yoga School Hellendoorn.
12. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden
12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.
13. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld
13.1 Een Cursist kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf via het Online Boekingssysteem bij Yoga School Hellendoorn daarvoor heeft ingeschreven en betaald. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat Yoga School Hellendoorn betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.
14. Betaling
14.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem met Ideal.
14.2 Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan.
15. Annulering deelname Workshop
15.1 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Cursist.
15.2 Tot één (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan yogaschoolhellendoorn@gmail.com.
15.3 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiekosten.
15.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande worskhop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
15.5 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.
16. Workshop rooster
16.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.
16.2 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.
17. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat
17.1 Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan yogaschoolhellendoorn@gmail.com.
17.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren.
17.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.
17.4 Indien de Cursist zijn inschrijving binnen zeven dagen annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
17.5 Indien de Cursist ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.
17.6 Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Cursist reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.
17.7 Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door workshop-specifieke voorwaarden indien per workshop nader gedefinieerd.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Privacy Verklaring Yoga School Hellendoorn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In de Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Yoga School Hellendoorn.
________________________________________
Inhoud
1. Yoga School Hellendoorn
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslagperiode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
7. Plichten
________________________________________
1. Yoga School Hellendoorn
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Yoga School Hellendoorn. Yoga School Hellendoorn is dé yogastudio in Hellendoorn waar wekelijks lessen worden gegeven. In Yoga School Hellendoorn is er een ruim aanbod van diverse yoga-stijlen. Naast de wekelijkse lessen is er een groot aanbod van Specials, Workshops en Retreats. Een plek om je te ontspannen en weer op te laden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Yoga School Hellendoorn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Yoga School Hellendoorn, neem dan gerust contact op! yogaschoolhellendoorn@gmail.com | 06 12765982 Grupakkerweg 4| 7447PD | Hellendoorn Btw. NL001855580B52 | KVK Nr. 51519461| Yoga School Hellendoorn is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Irene Klein Ikkink
________________________________________
2. Doel Gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Yoga School Hellendoorn. Deze worden hieronder toegelicht.
2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Yoga School Hellendoorn stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via aanmelding in ons online boekingssysteem Momoyoga. Door tijdens je inschrijving akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring, geef je hier toestemming voor. Je kan je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
2.2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Yoga School Hellendoorn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/bericht.
2.3 Analytics
De website van Yoga School Hellendoorn verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
________________________________________
3. Ontvangers
De gegevens die Yoga School Hellendoorn ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:
3.1. Momoyoga
We gebruiken de software Momoyoga voor ons online lesrooster, boekingen en betalingen. Op het moment dat jij een account aanmaakt om een les te boeken, worden je gegevens opgeslagen in het systeem. Onze docenten maken gebruik van Momoyoga om presentielijsten per les bij te houden en in het geval van geannuleerde lessen een mail te verzenden naar de ingeschreven cursisten. De verzendlijst wordt automatisch gegeneerd en verzonden vanuit Momoyoga. Yoga School Hellendoorn gebruikt de gegevens in Momoyoga voor de bedrijfsvoering.
3.2. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
3.3. Xel
De e-mail van Yoga School Hellendoorn wordt gehost bij Xel. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Xel.
3.4. XEL
De website en back-ups van de website worden gehost bij Xel. Gegevens die jij achterlaat op de website van Yoga School Hellendoorn zijn op de servers van Xel opgeslagen.
________________________________________
4. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Yoga School Hellendoorn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar yogaschoolhellendoorn@gmail.com. Je kan ook tijdens het aanmaken van een account in Momoyoga aangeven dat je geen nieuwsbrief wil ontvangen door een mail te sturen naar yogaschoolhellendoorn@gmail.com.
4.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Yoga School Hellendoorn via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
4.3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
________________________________________
5. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Yoga School Hellendoorn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Yoga School Hellendoorn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Yoga Huis privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
________________________________________
6. Jouw Rechten
6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Yoga School Hellendoorn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Yoga School Hellendoorn. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Yoga School Hellendoorn. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.6.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Yoga School Hellendoorn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
6.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Yoga School Hellendoorn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Yoga School Hellendoorn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
________________________________________
7. Plichten
Yoga School Hellendoorn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Yoga School Hellendoorn via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Yoga School Hellendoorn de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Yoga School Hellendoorn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Yoga School Hellendoorn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Yoga School Hellendoorn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Yoga School Hellendoorn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. yogaschoolhellendoorn@gmail.com | 06 12765982 Nieuwstadweg 3 | 7447PE | Hellendoorn | KVK Nr. 51519461