Algemene voorwaarden van Yoga & Wellness

Sluiten
1. Deelname aan de yogalessen bij Yoga & Wellness is op eigen risico. Bij het volgen van een yogales is er altijd een risico op blessures. De cursist is zich hiervan bewust en neemt zelf verantwoordelijkheid voor eventueel letsel.

2. Yoga & Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yoga & Wellness.

3. Het is mogelijk dat een les geannuleerd wordt. In dit geval wordt de reservering voor de les ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen.

4. In de vakanties kan het zijn dat er tijdelijk geen lessen aangeboden worden. Dit wordt op voorhand gecommuniceerd via de website en/of social media kanalen. Hier wordt rekening mee gehouden in de geldigheid van de strippenkaarten.

5. Yoga & Wellness behoudt zich het recht om een vervangdocent aan te duiden indien de docent niet in de mogelijkheid is om een yogales te geven.

6. Yoga & Wellness biedt de optie om strippenkaarten te nemen. De lessen moeten binnen een bepaalde periode gevolgd worden. Na verloop van de geldigheid van de strippenkaart komen de lessen te vervallen. Yoga & Wellness biedt geen vergoeding voor eventuele gemiste of niet gevolgde lessen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen.

7. Bij het aanschaffen van een strippenkaart/abonnement betaal je lagere tarieven dan bij een losse les. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de lessen. Yoga & Wellness biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.

8. Een losse les, proefles, strippenkaart of abonnement moet voorafgaand aan de te volgen yogales betaald worden. Betaling gebeurt cash of via Ideal. Betaalde lessen (via een Losse les, Proefles of Strippenkaart) zijn strikt persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden aan een derde persoon. Betaalde lessen worden niet terugbetaald.

9. De cursist is zelf verantwoordelijk om blessures of medische condities door te geven aan de docent. Ook een zwangerschap moet voorafgaand aan de les gemeld worden aan de docent.

10. Een Losse Les is een eenmalige door de cursist te betalen en te volgen yogales bij Yoga & Wellness.

11. Een strippenkaart 3 proeflessen biedt de cursist de kans om kennis te maken met yoga en met de lessen van Yoga & Wellness. Een strippenkaart 3 proeflessen heeft een geldigheid van 3 weken. De strippenkaart 3 proeflessen kan eenmalig gebruikt worden, en is enkel aan te kopen als je nog geen enkele les gevolgd hebt bij Yoga & Wellness.