Algemene voorwaarden van Yoga Balanz

EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
• Deelname aan de lessen is altijd op eigen risico
• Yoga Balanz is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke
eigendommen
• Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten/blessures aan Yoga Balanz
door te geven voor aanvang van de les. Ook zwangerschap geef je door.
• Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd behandelend
arts/fysiotherapeut/osteopaat

LIDMAATSCHAP EN BETALING
• Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven
• Een strippenkaart en abonnement is op naam en niet overdraagbaar dus voor 1
persoon geldig. De kaart wordt niet verlengd qua geldigheid.
• Bij het doorlopend abonnement kan je maandelijks opzeggen bij minimale afname
van 4 maanden.
• Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere
redenen
• Bij Yoga Balanz kan jij jezelf voor een yogales aanmelden of afmelden via het online
systeem Momoyoga; aanmelden kan kosteloos tot 1 uur voor aanvang les, afmelden
tot 4 uur voor aanvang les met behoud van je strip. Uiteraard dien je dit zelf via het
systeem te doen
• Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van je abonnement of
strippenkaart
• Geldigheid van je abonnement of strippenkaart vindt je terug in je persoonlijk
account van momoyoga
• Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les, tenzij anders vermeld
• Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt
Yoga Balanz zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de
betalingsverplichting is voldaan

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Uit hygiënisch oogpunt is het goed om een eigen yoga mat te gebruiken. Deze kun je
ook aanschaffen in de yogastudio (€ 25 per mat)
• Ga thuis alvast naar het toilet
• (Laat je QR code scannen voor de les indien nodig)
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar
• Kom 5 min. voor aanvang, zodat we op tijd kunnen starten

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Respecteer je eigen grenzen en forceer niets!! Je blijft ZELF verantwoordelijk!