Algemene voorwaarden van Yoga Circle

Sluiten
Algemene Voorwaarden Yoga Circle

DEELNAME/OPZEGGING
• Deelname aan de yogalessen van Yoga Circle lessen, ook na een gratis proefles of intake, betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Yoga Circle.

LICHAMELIJK/GEESTELIJKE KLACHTEN
• U heeft een meldingsplicht t.a.v. lichamelijke en/of geestelijke klachten. U dient deze tijdens de intake of proefles te melden aan de docente.
• Bij aandoeningen dient u altijd eerst met uw arts te overleggen of u Hatha Yoga/Meditatie mag beoefenen.

SCHADE/DIEFSTAL
Yoga Circle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke schade of opgelopen letsel van de cursist (volwassenen of kind), ongeboren kind, voor-, in of na de yogalessen en in of rondom de Yogaruimte. Deelname aan de yogalessen bij Yoga Circle is dan ook voor eigen risico. Yoga Circle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade/diefstal of opgelopen letsel van de cursist, voor, tijdens of na de sessies.

AFWEZIGHEID DOCENT
• Indien de docente verhinderd is, informeert ze u per What’s App (groepspapa Yoga Circle). Zorg ervoor dat u altijd uw Whats App op uw mobiele telefoon checkt alvorens u vertrekt!

LESGELD & GEMISTE LESSEN
Na inschrijving in het online reserveringsysteem Momoyoga kiest u een abonnement, strippenkaart of actie en betaalt deze via Monoyoga i.s.m. Mollie Payments. Deze betaling dient u te voldoen vóór aanvang van de eerste yoga- of meditatieles. U koopt de lessen zoals ze vermeld staan in Monoyoga, dit kan een enkele les zijn of een serie van lessen.

Gemiste lessen kunt u inhalen binnen de aangekochte periode, dus niet erna. Deze kunt u zelf inboeken in Momoyoga op de dagen en tijdstippen die vermeld staan op het dan actuele rooster in Momoyoga. De lestijden op de website zijn niet leidend.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd inboeken van de yoga- en meditatielessen. Indien een groep vol zit, komt u automatisch op de wachtlijst. U ontvangt een e-mail via Momoyoga indien u van de wachtlijst in de yoga of meditatieles terecht kunt. Check daarom 2 uur voor de les sowieso uw e-mail.

RESTITUTIE
Er vindt onder geen beding restitutie van lesgeld plaats. Dit betekent dat ook bij het op eigen initiatief voortijdig afbreken van een les of lessenserie óf coachtraject, géén teruggave van lesgeld plaatsvindt.

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen kunnen ingeleverd worden op de daarop aangegeven data en lestijden en voor de benoemde dienst (Yoga, Meditatie of Ademcoaching). De cadeaubonnen kunnen niet omgezet worden in contant geld.

WIJZIGINGEN
Lesgelden, voorwaarden en tijden van de lessen kunnen door Yoga Circle worden gewijzigd, waarbij een aannemelijke termijn in acht wordt genomen om de deelnemers in te lichten.

HUISREGELS
Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Roken, alcoholgebruik en het aan laten staan van de mobiele telefoon tijdens de les is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan schoenen, eten en vloeistoffen mee te nemen in de lesruimte i.v.m. hygiëne.


Deze versie van de Algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande

Yoga Circle – Algemene Voorwaarden 2020
YOGA CIRCLE – Hereweg 40, 9651 AK Meeden