Algemene voorwaarden van Yoga Leersum

Overeenkomst
Bij inschrijving of deelname aan losse lessen gaat de cursist een overeenkomst aan met Yoga Leersum.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
lessen, prijzen & betaling
Er zijn twee manieren van lessen volgen, per blok van 10 lessen ( 10 lesweken geldig) of losse lessen.
Wil je eerst een proefles volgen dan kan dat eenmalig gratis.


Per blok van 10 lessen zijn de kosten € 100,00.
Je betaalt voor een heel blok.
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Wel is het mogelijk om in dezelfde of opvolgende week een les in te halen op een andere dag of bij een van mijn collega's in de Hooiberg. Als je gedurende het blok instroomt betaal je alleen de resterende lessen van het huidige blok. Daarna loopt het abonnement automatisch door tot weder opzegging.

Strippenkaart 10 lessen 6 maanden geldig € 130

opzeggen
Opzeggen via email tot twee (2) weken voor het einde van het blok, daarna ben je het volledige lesgeld van het volgende blok verschuldigd.
Het doorschuiven van lessen naar een volgend blok is niet mogelijk.
Als je tijdens een blok instroomt betaal je naar rato.

losse lessen
Per losse les zijn de kosten € 15,00.
Je betaalt per les uiterlijk na afloop van die les.
Opgeven kan vooraf zolang er ruimte is.

Annulering door Yoga Leersum
Yoga Leersum heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren.
Deze Lessen zullen op een later moment ingehaald worden.

Aansprakelijkheid
Yoga Leersum verplicht zich de yoga-lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren.
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
De cursist is verplicht om lichamelijke klachten of zwangerschap te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Yoga Leersum is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Uitsluiting
Yoga Leersum heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Yoga Leersum heeft huisregels m.b.t. de rust in lessen en het gebruik van de ruimte. Deelnemers die hier niet aan willen voldoen kunnen uitgesloten worden.
Yoga Leersum heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave van reden.

inschrijven, opgeven & meedoen
Inschrijven kan via momoyoga of door een mail te sturen naar: info@yogaleersum.nl.