20 - 26 setembro 2021
Esta semana
Segunda-feira, 20 setembro
09:30
Mirte
Gentle yoga - Level 1

YOGALOO

19:00
Leen
Vinyasa yoga - All levels

YOGALOO

20:15
Grete
Hatha yoga - Level 1
Lista de espera

YOGALOO

Terça-feira, 21 setembro
09:00
Lotte
Vinyasa yoga: - All levels

YOGALOO

19:00
Lotte
Ashtanga Vinyasa yoga - All levels

YOGALOO

20:30
Lotte
Vinyasa yoga - Level 2

YOGALOO

Quarta-feira, 22 setembro
09:00
Elisa
Gentle Yoga - Level 1

YOGALOO

19:00
Michaël
Yin Yang Yoga - All levels

YOGALOO

20:30
Michaël
Yin Yoga - All levels

YOGALOO

Quinta-feira, 23 setembro
09:00
Lotte
Vinyasa yoga - All Levels

YOGALOO

19:00
Leen
Vinyasa yoga - Level 2

YOGALOO

20:30
Leen
Vinyasa yoga - All levels

YOGALOO

Sexta-feira, 24 setembro
09:00
Grete
Hatha yoga - Level 1

YOGALOO

20:30
Tonia
Restorative Yoga - Level 1

YOGALOO

Sábado, 25 setembro
09:00
Leen
Vinyasa yoga - All levels

YOGALOO

10:30
Mirte
Zwangerschapsyoga

YOGALOO

Domingo, 26 setembro
09:00
Lotte
Vinyasa yoga

YOGALOO

10:30
Lotte
Ashtanga Yoga - Half Primary

YOGALOO

20 - 26 setembro 2021
Esta semana