Algemene voorwaarden van Yogamassage Weert

Sluiten
Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Yogamassage Weert (gevestigd aan de Henricus Woutersstraat 5, 6006 BE te Weert en met bezoek/praktijk adres Molenveldstraat 90 te Weert) zijn van toepassing op aanwezigheid van ieder natuurlijk persoon bij Yogamassage Weert.

1. Huisregels
Zorg dat je gemakkelijke/schone kleding draagt;
Bij voorkeur eet je ca. 2 uur voor de yoga niets meer of een kleine maaltijd;
Drink voldoende voor en na de les;
Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt;
Kom op tijd voor de yogales anders loop je de kans om voor een gesloten deur te staan;
Licht de docente voor de les in wanneer je klachten, zwangerschap of blessures hebt. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van de yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten;
Houd rekening met andere studenten in de studio en respecteer de rust en stilte;
Houd rekening met andere bedrijven/activiteiten in het verzamelgebouw Stichting De Verbinderij.

Wanneer bovenstaande huisregels niet worden nageleefd behoudt Yogamassage Weert het recht om desbetreffende deelnemer de toegang tot Yogamassage Weert te ontzeggen zonder terugstorting van reeds betaalde lesgelden.

2. Aansprakelijkheid/risico

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Yogamassage Weert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.

Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen:

– Consulteer een arts/specialist voor aanvang van lessen bij blessures en eventueel zwangerschap of
andere lichamelijke ongemakken;
– Blessures, zwanger of andere lichamelijk ongemakken? geef dit aan bij de docente voor aanvang van
de les;
– Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga lessen bijvoorbeeld na een
operatie, ernstige ziekte of chronische klachten;
– Blijf luisteren naar je eigen lichaam en ga niet over je grenzen;
– Stel na de les eventueel vragen aan de docente wanneer een houding niet wordt begrepen.

3. Inschrijving

Bij inschrijving voor de yogalessen verklaart de getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

4. Lessen/annuleren van lessen/tarieven

Lessen kunnen geboekt worden tot 2 uur voor aanvang van de les en kunnen tot 6 uur voor aanvang van de les gratis geannuleerd worden. Bij latere annulering zal de les in rekening worden gebracht. Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met feestdagen/vakantie/opleiding/bijscholing. Yogamassage Weert behoudt zich het recht om bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen. Vervalt een les vanwege overmacht dan gaat dit niet af van eventuele rittenkaart tegoeden en zal de vervaldatum van een eventuele rittenkaart vooruitgeschoven worden.

Yogamassage Weert behoudt het recht om de lestijden en tarieven voor yogalessen te wijzigen. Eventuele aangekochte rittenkaarten blijven hun waarde behouden tot de vervaldatum.

5. Persoonsgegevens

Yogamassage Weert verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden versterkt. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan ons e-mail bestand en ontvangt student informatie en de nieuwsbrief van Yogamassage Weert via de mail. Uitschrijving is ten alle tijden mogelijk via info@yogamassageweert.nl. De deelnemer gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.