Algemene voorwaarden van Hanne Rossey

Deze voorwaarden gelden op alle verkopen en hebben voorrang boven al andere.

BEURTENKAARTEN

Voor groepslessen kun je opteren voor een proefles, losse beurt, 5-beurten- of 10-beurtenkaart.
Workshops en reeksen vallen niet onder een beurtenkaart.

Per klant kan er één proefles aangekocht worden. Daarna heb je enkel de keuze uit een losse les, 5-beurten of 10-beurtenkaart.

Beurtenkaarten zijn persoonlijk, niet verlengbaar en worden niet terugbetaald.

Zodra je je met je beurtenkaart aanmeldt voor een les, wordt je verwacht in de les. Vanaf dat moment is je beurtenkaart ook geactiveerd en dient je beurtenkaart betaald te zijn, ook wanneer je nadien niet aanwezig kon zijn door omstandigheden.

Online aanmelden kan tot aanvang van de les.
Zelf online afmelden voor een eerder geboekte les kan tot 12 uur voor aanvang van de les.

Bij afwezigheid zonder 12 uur op voorhand te annuleren of te verwittigen wordt de les of workshop aangerekend. Annuleren kan per mail, sms of telefonisch. Je kan dit ook zelf doen in Momoyoga.

Betaal je beurt of beurtenkaart bij voorkeur door het bedrag online te betalen bij je bestelling. Indien er iets fout loopt, of dit moeilijk is, kan je ook overschrijven op het rekeningnummer van Hanne Rossey: BE19 0019 1274 4212
Cash of met Payconic betalen in de les zelf is ook een optie.

LESROOSTER

Het meest actuele lesrooster is steeds te vinden in Momoyoga.

Geplande lessen kunnen op elk moment worden gewijzigd door Yoga met Hanne (bv. bij onvoldoende aanmeldingen, in geval van ziekte of overmacht).

Eventuele last-minutewijzigingen aan het lesrooster worden meegedeeld via Instagram (@yogamethanne) en per e-mail.

Op feestdagen is er geen les of is er een aangepast lesrooster.
Tijdens schoolvakanties is er geen les of een aangepast lesrooster.

TARIEVEN

Yoga met Hanne behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.

Eventuele prijswijzigingen zullen tijdig worden meegedeeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Yoga met Hanne is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels opgelopen voor, tijdens of na het volgen van yogalessen.

Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.

De deelnemer verklaart in een goede lichamelijke conditie te verkeren. In geval van een lichamelijk letsel of ziekte verklaart de deelnemer om de docent voor de aanvang van de les op de hoogte te brengen. De deelnemer wordt verwacht te weten wat hij/zij fysiek aankan en eventueel zijn/haar arts te hebben geraadpleegd.

Een eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden. In de eerste drie maanden wordt vooral rust aangeraden. Wenst de deelneemster toch aan de lessen deel te nemen, dan doet ze dit geheel op eigen risico en na advies te hebben ingewonnen bij haar arts of gynaecoloog.

Yoga met Hanne kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na het volgen van yogalessen.

PRIVACY

Yoga met Hanne houdt privacy hoog in het vaandel. Meegedeelde gegevens worden enkel verwerkt met het oog op het organiseren van de lessen.

VRAGEN

Neem contact op met Yoga met Hanne op het nummer +32 478/20 13 21 of mail naar info@yogamethanne.be.