Pricing

GRATIS prova på - Kan nyttjas vid ett tillfälle på valfri klass

Valid until 07/09/2022
SEK 0

Yoga 1 gång

Valid until 07/09/2022
SEK 175

PT 1gång -denna tid bokas direkt med Carina

Valid until 07/08/2023
SEK 850

PT 5ggr -dessa tider bokas direkt med Carina

Valid until 07/08/2023
SEK 3,450

PT 10ggr -dessa tider bokas direkt med Carina

Valid until 07/08/2023
SEK 6,000