General terms of Yogarina yoga & sånt i Norrköping

Yogarinas allmänna villkor

Gäller från 2020-05-19.

Bokning
Bokad plats på klass, workshop, utbildningar, events och resor är bindande. Bokning görs via Yogarinas hemsida eller bokningssystemet Momoyoga.

Samtliga klippkort/medlemskap är personliga. Vid workshop kan du dock överlåta din plats till någon annan om du får förhinder.

Vid en fullbokad klass kan du placera dig på väntelistan för klassen. Du får då ett meddelande via e-post om du får en plats tilldelad innan klassen börjar.

Avbokning av klass måste göras senast 2 timme innan klassen startar. Avbokning sker via bokningssystemet Momoyoga. Vid frånvaro utgår full debitering.

Avgifter, betalningar och övriga förändringar.
Yogarina har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av avgift för periodkort gäller dock först efter utgången av innevarande period.
Kurser
Vissa kurser kan innehålla ett minimi antal för att kursen skall genomföras om inte detta antal inte uppnås (och kursen ställs in) återbetalas hela summa.
Tider/Schema
Tider för kurser och klasser kan komma att förändras precis som livet.

Ångerrätt vid köp på internet
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra alla dina köp över Internet inom 14 dagar efter ditt mottagande.
Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss via mail på carina@yogarina.se
Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Integritet
Se Yogarinas integritets policy på https://yogarina.se/om/integritetspolicy/

Säkerhet- och ordningsregler
Studion är öppet från ca 15 minuter innan klass till ca 15 minuter efter klass.

Inga stora väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna. Vi ansvarar ej för värdesaker. Småväskor & värdesaker kan tas med in i salen.

Efter avslutat klass skall deltagaren iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt. Om deltagaren lånat matta skall deltagaren rengöra denna efter klass.

Våra mobiltelefoner hålls avstängda under yogan.

Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar.

Kvarglömda saker
Kvarglömda saker så som kläder eller objekt tillvaratas av Yogarina. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger Yogarina rätt att disponera över de tillvaratagna objekten. Yogarina ansvarar inte för kvarlämnade saker.

Information och meddelande
Du ansvarar för att underrätta Yogarina om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Du kan själv uppdatera dina uppgifter i bokningssystemet Momoyoga.

Misskötsamhet och annat villkorsbrott
Aktiv som som ej följer Yogarina Allmänna villkor eller utför annan grov misskötsamhet riskerar att bli avstängd från deltagande inom Yogarina utan återbetalning.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Carina Ström
Telefon: 0733-497749
E-post: carina@yogarina.se
Hemsida: www.yogarina.se
Besöksadress: Pilgatan 5b, 602 23 Norrköping
Orgnr. 6712231106