vrijdag 3 april

20:00
TANTRIC DANCE   (geannuleerd)
Tijd
20:00 - 22:00
Docent
Team
Locatie
Yogaroom

ENGLISH VERSION BELOW

Als je van dansen houdt en met zelf-bewustwording bezig bent dan is deze vorm van dans zeker een leuke en verruimende manier om jezelf met en via anderen te gaan ondervinden.

Iedere dansavond kan anders zijn. Wij reizen naar binnen via en met de anderen. Er worden opties geboden en er is steeds een uitnodiging om te gaan ervaren wat meest bij je past, of te ervaren waarom iets niet bij je past. Wij zoeken randjes en patronen op maar blijven in zachtheid richting onszelf en de anderen. Je kunt ervoor kiezen om met een blinddoek te werken en je te laten leiden of misschien wil je de leider in jezelf juist gaan ervaren?

We werken met themas vanuit vedische filosofie die ons tools en inzicht kunnen geven over het duale spel en eenwording. Net als in de natuur creëren we een veld in dans waar de natuurwetten ook aan ten pas komen. De tegenpolen, masculine en feminine, drive en stop, patronen (herinneringen), acteren of reageren, geven en ontvangen, luisteren en gehoord worden. Balans en eenwording, hoe doe je dat in een dans en wat neem je mee naar huis?

Details:
Tijd: 20.00 - 22.00 (inloop vanaf 19.30)
Begeleiding Zdenka (Satya Simran)
Prijs: €15
ONLINE AANMELDING VEREIST
Incl thee en water

Draag comfortabele kleding waarin je je lekker voelt en makkelijk kunt bewegen. Je kunt alleen komen of met je danspartner.

__________
ENGLISH

If you like to dance and are interested in self-awareness this form of dance is certainly a fun and enriching way to experience yourself with and through others. This FREE open evening is meant to introduce you to this form of dance.

Every dance evening can be different. We travel inwards through and with the others. Options are offered and there is always an invitation to experience what suits you best, or to experience why something doesn't suit you. We look for edges and patterns but remain in softness towards ourselves and the other. You can choose to work with a blindfold and let yourself be led or maybe you want to experience the leader in yourself?

We work with themes based on vedic philosophy that can give us tools and insight into the dual game and oneness. Just like in nature, we create a field in dance in which the laws of nature also come into play. The opposites, masculine and feminine, drive and stop, patterns (memories), acting or reacting, giving and receiving, listening and being heard. Balance and union, how do you do that in a dance and what do you take home?

Details:
Time: 20.00 - 22.00 (doors open at 19.30)
Guide Zdenka (Satya Simran)
Price: €15
ONLINE REGISTRATION ONLY!
Including tea and water

Wear comfortable clothing that make you feel good and are easy to move in. You can come alone or with your dance partner.