Algemene voorwaarden van Yoga Room

Artikel 1: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Yoga Room:

1. Reguliere (integrale) yogalessen voor kinderen, tieners, volwassenen en ouder&kind yoga.

2. 1 op 1 begeleiding en privélessen voor kinderen, tieners, volwassenen en ouder&kind yoga bij een specifieke zorgvraag of bepaalde klacht.

3. Speciale (therapeutische) yogalessen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking volgens de methode van SpecialYoga UK.

4. Individuele begeleiding van kinderen, tieners en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of meervoudige beperking. 

Deelname / Opzegging / Lesgeld t.b.v. de lessen
Deelname aan één van de groepslessen of workshops uit het aanbod van Yoga Room betekent akkoord gaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen de Algemene Voorwaarden tussentijds aangepast worden. Afwezigheid cursist d.m.v. ziekte of vakantie / inhalen van de les…
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden. Dit kan tot 24 uur van te voren via het interactieve lesrooster.  Zodat het uur niet van de les credits wordt afgeschreven. Daar is het ook mogelijk om dan weer bij een andere les als er plek is aan te geven om in te halen.
Ook al stelt u zelf geen prijs op het inhalen van een les is het toch goed om het door te geven want dan kan iemand anders weer op uw plaats een les inhalen. Zo is de ene dienst de andere waard . En, eventueel kan de docent nog actie ondernemen mocht een andere cursist alleen in een les overblijven. Zodat er geschakeld kan worden.
Het inhalen van de lessen is een service hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk om in de 16 weken van de 10 strippen kaart in te halen daar waar een plekje beschikbaar is. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Inhaal credits kunnen niet worden  gebruikt om het lesgeld of workshops mee te betalen …
Het is geen betaalmiddel het wordt alleen gebruikt om het lesrooster overzichtelijk te houden.
Lichamelijke klachten/ Geestelijke klachten/  Aansprakelijkheid
Yoga Room en de docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies van eigendommen of opgelopen letsel van de cursist voor, tijdens en na het volgen van de groepslessen, privé lessen, en workshops
Het is belangrijk dat de cursist zijn /haar eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert. De cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk.
Het aanbod van Yoga Room kan de reguliere geneeskunde nooit vervangen!!!  Wanneer u onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut of wanneer er fysieke beperkingen (hoge /lage bloeddruk, spier/ gewrichtspijn of wat voor klachten dan ook) zijn, dan is het belangrijk om dit voor aanvang van de les , behandeling of workshop te melden. Ook als de klachten niet relevant lijken. Dit is ook belangrijk bij zwangerschappen, meld een zwangerschap zo spoedig mogelijk. Op deze manier kan de docent er tijdens de les mogelijk rekening mee houden of alternatieven aanbieden.
De lessen gaan door vanaf minimaal 3 personen, anders kan het zijn dat de les wordt geannuleerd. Hiervan word je zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voor de les op de hoogte gesteld via e-mail.
Afwezigheid docent
Yoga Room zal de cursist via email of per sms/WhatsApp  op de hoogte houden van eventuele afgelaste lessen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste mobiele telefoon nummer en/of email adres.
 Deelname aan workshops
Opgave om deel te nemen aan een workshop is bindend. Waar mogelijk graag voorafgaand aan de workshop het deelname bedrag overmaken op giro NL11RABO0317820745 Naam CD Seaver Boogaard. Tot 3 weken voorafgaand aan de workshop is het mogelijk om bij verhindering het hele bedrag terug gestort te krijgen. Tot 2 weken is het mogelijk om 50% van het bedrag terug te krijgen mits de workshop niet in samenwerking is met derden dan is het helaas niet meer mogelijk om het bedrag nog te retourneren. De laatste week voor de aanvang van de workshop is het helaas niet meer mogelijk om bij een afzegging het bedrag terug te storten. U mag wel in samenspraak met de docent iemand anders in uw plaats sturen. Ook wanneer u zich wel heeft opgegeven en vooraf niet heeft betaald volgt bij het niet tijdig afmelden alsnog een rekening voor het bedrag van de gemiste workshop.
Huisregels
Kom op tijd. Wees het liefst 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig daar de deur daarna op slot gaat.
Roken, alcohol en het gebruik van mobiele telefoons is in de ruimte van Yoga Room niet toegestaan.
Mobiele telefoons graag bij binnenkomst uit of op stil zetten.
(Zodat er geen geluid of signaal waarneembaar is.) In de lesruimte is geen schoeisel toegestaan waar men ook mee buiten loopt.

Bij voorbaat wordt een ieder hartelijk bedankt voor het respecteren van deze huisregels. Het zal bijdragen tot harmonie voor binnen zowel als buiten Yoga Room