Algemene voorwaarden van Yogaschool RoxZEN

Algemene Voorwaarden

* Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet; deelname aan de lessen is op eigen risico. Yogaschool RoxZEN is niet aansprakelijk voor blessures, letsel en de gevolgen daarvan.

* Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de (waardevolle) spullen die je meebrengt naar de studio. Yogaschool RoxZEN is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.

* Heb je een blessure, letsel of een andere beperking waardoor je niet zeker weet of het verstandig is om een yogales te volgen, raadpleeg dan voorafgaand aan je reservering je arts.

* Het lesrooster is gebaseerd op 46 lesweken per jaar exclusief Nationale feestdagen. Sluitingen worden altijd tijdig aan de yogi doorgegeven middels de nieuwsbrief en website.

* Je (proef)abonnement of rittenkaart is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan iemand anders.

* Een onbeperkt maandabonnement sluit je af voor minimaal een half jaar en wordt, nadat je hier toestemming voor hebt gegeven, op de eerste dag van de maand geïncasseerd. Start je abonnement halverwege de maand, je betaald de eerste maand naar rato. Aantal dagen van de maand : maandbedrag x resterende abonnementsdagen van de maand )

* Storneren
Mocht je om welke reden dan ook, niet willen dat Yogaschool RoxZEN de betaling van je maandabonnement afschrijft, dan kun je de betaling altijd storneren.

* Is het abonnementsgeld niet te incasseren dan behoudt Yogaschool, RoxZEN het recht om je account voor het aanmeldsysteem te blokkeren. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor de lessen. Neem voor de voorwaarden omtrent storneren contact op met je eigen bank.

* Beëindigen abonnement
Het is abonnement is na de eerste zes maanden per maand (rekeninghoudend met 1 maand opzegtermijn) schriftelijk opzegbaar. Het lesrooster en daarmee het abonnement zijn gebaseerd op 46 lesweken per jaar exclusief Nationale Feestdagen.

* Machtiging intrekken
Indien je niet meer kunt of wilt betalen via een automatisch inscasso behoud je natuurlijk altijd het recht om je machtiging in te trekken. Na het intrekken van je machtiging kunnen wij het abonnementsgeld niet meer afschrijven.

* Yogaschool RoxZEN behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk brengen we je middels de nieuwsbrief en via de website tijdig op de hoogte van deze verandering.

Retourbeleid
* De door jou gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot drie (3) uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan drie uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht.
* Afmelden binnen drie uur voorafgaand aan de les is niet mogelijk. Wanneer je niet op tijd afmeldt wordt je tegoed (rit of betaling losse les) niet teruggeboekt. Heb je een abonnement? Dat wordt het aantal beschikbare lesmomenten voor de betreffende periode met één les gekort.
* Afmelden kan alleen online via jouw persoonlijke account middels de afmeld-button. Afmeldingen die per mail, app, sms etc. binnenkomen worden niet geadministreerd.
* Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.

* Celebrate everything! Op Nationale feestdagen zijn er geen lessen tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven

* De minimumleeftijd voor alle lessen is 16 jaar tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

KvK nr. 60965657
BTW nr. NL002127719B51
www.roxzen.nl | info@roxzen.nl