6 - 12 fevereiro 2023
Esta semana
Segunda-feira, 6 fevereiro
19:30
Inga
Hatha Vinyasa Yoga mit Fokus auf Alignment mit Inga
Online
Terça-feira, 7 fevereiro
Sem aulas
Quarta-feira, 8 fevereiro
Sem aulas
Quinta-feira, 9 fevereiro
Sem aulas
Sexta-feira, 10 fevereiro
Sem aulas
Sábado, 11 fevereiro
Sem aulas
Domingo, 12 fevereiro
Sem aulas
6 - 12 fevereiro 2023
Esta semana