maandag 23 maart

18:00
Slow Flow Vinyasa nl/eng   (geannuleerd)
Tijd
18:00 - 19:00
Docent
Ehud
Locatie
Achtergracht 16a
Ruimte
Pranazaal

English text below

We bewegen soepel, vloeiend en krachtig. We bewegen bewust en met aandacht op de adem. Je focus komt in je lijf en gaandeweg vind je mind rust en stilte.

Lessen Slow Flow Vinyasa kenmerken zich door een serie van asana's (yogahoudingen) die in een rustige doorgaande flow worden uitgevoerd. Dynamisch, krachtig, uitdagend en uitgevoerd op het ritme van de adem. De bewegingen gaan vloeiend in elkaar over. De synchronisatie van adem en beweging -karakteristiek voor deze yogavorm- heet Vinyasa en creëert een flow: zo wordt je yogabeoefening een meditatie in beweging.

Je leert ontspanning in je inspanning te vinden en bewegen vanuit een krachtige basis. Je ervaart inspanning, ontspanning en verstilling. Je beoefening bevordert de circulatie in het lichaam en versterkt en versoepelt de spieren. Het lichaam wordt soepel en sterk en de geest komt tot rust. Na de les voel je je energiek en kalm.

Vaak wordt er met muziek gewerkt maar volledige stilte komt ook voor.

Deze lessen zijn alleen Engels of een mix NL/Engels wanneer er Engelstaligen in de les `zijn.
________
English

We move smoothly and powerfully. We move consciously and with attention to the breath. Your focus enters your body and gradually your mind finds peace and quiet.

Slow Flow Vinyasa is characterized by a series of asanas (yoga postures) that are performed in a calm continuous flow. Dynamic, powerful, challenging and combined with the breath. The movements merge smoothly. The synchronization of breath and movement - characteristic of this form of yoga - is called Vinyasa and creates a flow: this way your yoga practice becomes a meditation in movement.

You learn to find relaxation in your effort and to move from a powerful base. You experience effort, relaxation and tranquility. Your practice promotes circulation in the body and strengthens and relaxes the muscles. The body becomes supple and strong and the mind comes to rest. After class you feel energetic and calm.

Music is often used, but complete silent classes also occur.

These lessons are only English or a mix NL / English when there are English speakers in the lesson.