Algemene voorwaarden van YogaVé

Deze voorwaarden gelden op alle verkopen en hebben voorrang boven al andere.

BEURTENKAARTEN

Voor groepslessen kun je opteren voor een losse beurt, 5-beurten-, 10-beurten of 20-beurtenkaart. Workshops en reeksen vallen niet onder een beurtenkaart.

Beurtenkaarten zijn persoonlijk, niet verlengbaar en worden niet terugbetaald.

Zodra je je met je beurtenkaart aanmeldt voor een les, wordt je verwacht in de les. Vanaf dat moment is je beurtenkaart ook geactiveerd en dient je beurtenkaart betaald te zijn, ook wanneer je nadien niet aanwezig kon zijn door omstandigheden.

Online aanmelden kan tot 1 uur voor aanvang van de les.
Zelf online afmelden voor een eerder geboekte les kan tot 24 uur voor aanvang van de les.

Bij afwezigheid zonder 24 uur op voorhand te annuleren of te verwittigen wordt de les of workshop aangerekend. Annuleren kan per mail, sms of telefonisch.

Er is geen Bancontact in de studio. Betaal je beurt of beurtenkaart bij voorkeur door het bedrag over te schrijven op de rekening vermeld in je bestelling. Kies je voor contante betaling in de studio, breng dan gepast geld mee.

LESROOSTER

Het meest actuele lesrooster is steeds te vinden in Momoyoga.
Het op de website vermelde lesrooster kan eventueel afwijken van het lesrooster in Momoyoga.

Geplande lessen kunnen op elk moment worden gewijzigd door YogaVé (bv. bij onvoldoende aanmeldingen, in geval van ziekte of overmacht).

Eventuele last-minutewijzigingen aan het lesrooster worden meegedeeld via Facebook, per e-mail en eventueel per sms, indien opgegeven.

Op feestdagen is er geen les of is er een aangepast lesrooster.
Tijdens vakanties is er een aangepast lesrooster.

TARIEVEN

YogaVé behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.

Eventuele prijswijzigingen zullen tijdig worden meegedeeld.

AANSPRAKELIJKHEID

YogaVé is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels opgelopen voor, tijdens of na het volgen van yogalessen.

Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.

De deelnemer verklaart in een goede lichamelijke conditie te verkeren. In geval van een lichamelijk letsel of ziekte verklaart de deelnemer om de docent voor de aanvang van de les op de hoogte te brengen. De deelnemer wordt verwacht te weten wat hij/zij fysiek aankan en eventueel zijn/haar arts te hebben geraadpleegd.

Een eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden. In de eerste drie maanden wordt vooral rust aangeraden. Wenst de deelneemster toch aan de lessen deel te nemen, dan doet ze dit geheel op eigen risico en na advies te hebben ingewonnen bij haar arts of gynaecoloog.

YogaVé kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na het volgen van yogalessen.

PRIVACY

YogaVé houdt privacy hoog in het vaandel. Meegedeelde gegevens worden enkel verwerkt met het oog op het organiseren van de lessen. Een uitgebreide privacyverklaring is te vinden op de website van YogaVé (https://yogave.be/contact/privacyverklaring-van-yogave/).

VRAGEN

Neem contact op met YogaVé op het nummer +32 486 10 21 11 of mail naar info@yogave.be.