8 - 14 augusti 2022
Denna vecka
Måndag, 8 augusti
10:00
David/Paula
Infrared Sauna
11:00
David/Paula
Infrared Sauna
Klassen är full
12:00
David/Paula
Infrared Sauna
18:45
David/Paula
Infrared Sauna
19:00
David/Paula
In Studio All Levels (Yin)
19:00
David/Paula
Online All Levels (Yin Yoga)
online klass
Tisdag, 9 augusti
10:00
David/Paula
Infrared Sauna
11:00
David/Paula
Infrared Sauna
12:00
David/Paula
Infrared Sauna
Onsdag, 10 augusti
09:45
David/Paula
Infrared Sauna
10:00
David/Paula
In Studio All Levels (Mysore)
11:30
David/Paula
Infrared Sauna
18:45
David/Paula
Infrared Sauna
Torsdag, 11 augusti
10:00
David/Paula
Infrared Sauna
Klassen är full
11:00
David/Paula
Infrared Sauna
12:00
David/Paula
Infrared Sauna
Fredag, 12 augusti
09:45
David/Paula
Infrared Sauna
10:00
David/Paula
In Studio All Levels (Mysore)
10:00
David/Paula
Online All Levels (Mysore)
online klass
11:30
David/Paula
Infrared Sauna
Lördag, 13 augusti
08:45
David/Paula
Infrared Sauna
09:00
David/Paula
In Studio All Levels (Mysore)
09:00
David/Paula
Online All Levels (Mysore)
online klass
10:45
David/Paula
Infrared Sauna
Söndag, 14 augusti
08:45
David/Paula
Infrared Sauna
09:00
David/Paula
In Studio All Levels (Mysore)
09:00
David/Paula
Online All Levels (Mysore)
online klass
10:45
David/Paula
Infrared Sauna
8 - 14 augusti 2022
Denna vecka