23 nov. - 29 nov. 2020   
Montag 23 November
09:30
Saskia
Zeit
09:30 - 10:45
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

18:30
Saskia
Zeit
18:30 - 19:45
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

20:15
Saskia
Zeit
20:15 - 21:30
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

Montag 23 November
Zeit 09:30 - 10:45
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Zeit 18:30 - 19:45
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Zeit 20:15 - 21:30
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Dienstag 24 November  
Dienstag 24 November
Keine Kurse
Mittwoch 25 November
09:30
Saskia
Zeit
09:30 - 10:45
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

18:30
Saskia
Zeit
18:30 - 19:45
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

20:15
Saskia
Zeit
20:15 - 21:30
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

Mittwoch 25 November
Zeit 09:30 - 10:45
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Zeit 18:30 - 19:45
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Zeit 20:15 - 21:30
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Donnerstag 26 November  
Donnerstag 26 November
Keine Kurse
Freitag 27 November
09:30
Saskia
Zeit
09:30 - 10:45
Lehrer
Saskia
Ort
Zensaz

Kurs teilen

Freitag 27 November
Zeit 09:30 - 10:45
Lehrer Saskia
Ort Zensaz
 

Samstag 28 November  
Samstag 28 November
Keine Kurse
Sonntag 29 November  
Sonntag 29 November
Keine Kurse
23 nov. - 29 nov. 2020   
23 nov. - 29 nov. 2020