30 nov - 6 dec 2020   
Monday 30 November
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

18:30
Saskia
Time
18:30 - 19:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

20:15
Saskia
Time
20:15 - 21:30
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Monday 30 November
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 18:30 - 19:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 20:15 - 21:30
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Tuesday 1 December  
Tuesday 1 December
No classes
Wednesday 2 December
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

18:30
Saskia
Time
18:30 - 19:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

20:15
Saskia
Time
20:15 - 21:30
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Wednesday 2 December
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 18:30 - 19:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 20:15 - 21:30
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Thursday 3 December  
Thursday 3 December
No classes
Friday 4 December
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Friday 4 December
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Saturday 5 December  
Saturday 5 December
No classes
Sunday 6 December  
Sunday 6 December
No classes
30 nov - 6 dec 2020   
30 nov - 6 dec 2020