23 nov - 29 nov 2020   
Monday 23 November
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

18:30
Saskia
Time
18:30 - 19:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

20:15
Saskia
Time
20:15 - 21:30
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Monday 23 November
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 18:30 - 19:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 20:15 - 21:30
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Tuesday 24 November  
Tuesday 24 November
No classes
Wednesday 25 November
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

18:30
Saskia
Time
18:30 - 19:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

20:15
Saskia
Time
20:15 - 21:30
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Wednesday 25 November
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 18:30 - 19:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Time 20:15 - 21:30
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Thursday 26 November  
Thursday 26 November
No classes
Friday 27 November
09:30
Saskia
Time
09:30 - 10:45
Teacher
Saskia
Location
Zensaz

Share this

Friday 27 November
Time 09:30 - 10:45
Teacher Saskia
Location Zensaz
 

Saturday 28 November  
Saturday 28 November
No classes
Sunday 29 November  
Sunday 29 November
No classes
23 nov - 29 nov 2020   
23 nov - 29 nov 2020