Algemene voorwaarden van Zweiersdal inspireert

Sluiten
1. Algemeen
Als je deelneemt aan de activiteiten van Zweiersdal inspireert word je geacht de Algemene Voorwaarden te kennen.

2. Bij de aankoop staat vermeld hoelang de je kaart geldig is. Binnen die tijd kun je credits opmaken door lessen te boeken. Na die periode vervallen de niet gebruikte credits.

3. Je kunt jezelf tot 4 uur van te voren uit de les halen. Je houdt dan je credit. Daarna betaal je de les, ook als je niet hebt deelgenomen.

4.Abonnementen en cursusperiode starten na de zomer schoolvakantie tot aan de volgende zomer schoolvakantie. (middelbare school, regio zuid). Je kunt op elk moment beginnen en betaalt vanaf dat moment.
Er vindt geen restitutie van contributie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen tenzij de cursusleiding uit coulance anders beslist. Je kunt wel lessen inhalen binnen de cursusperiode.
Bij langdurige ziekte kan cursist contact met ons opnemen, zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

5. Een proefles strippenkaart is alleen bedoeld voor nieuwe yogi’s.

6. Tijdens de zomervakantie geldt een zomertarief. Andere strippenkaarten en abonnementen zijn dan niet geldig.

7.Vakanties en feestdagen
Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs, regio Zuid, zoals door het Ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven. De Krokusvakantie kan afwijken van deze vaststelling, omdat hij meestal samenvalt met Carnaval. Als een feestdag buiten de vakanties valt kan die les in de periode van geldigheid van je strippenkaart in een van de andere lessen ingehaald worden. Het vakantierooster vind je op www.zweiersdal.nl.

8. Specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen
Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel, overleg met je huisarts, specialist of therapeut over de deelname aan de lessen. Belangrijk: yoga beoefen je met respect voor je eigen lijf en de (on)mogelijkheden daarvan.

9. Kleding
Speciale kleding is niet nodig. Alle kleding is goed, mits het niet knelt. De yogazaal is schoenenvrij.

10. Aansprakelijkheid
De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Zweiersdal inspireert aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

11. Bereikbaarheid
We zijn bereikbaar per email: info@zweiersdal.nl en per telefoon: 026 3391369 Spreek een voicemail bericht in en we bellen je terug.