Algemene voorwaarden van Zweiersdal inspireert

Sluiten
1. Algemeen
Als je deelneemt aan de activiteiten van Zweiersdal inspireert word je geacht de Algemene Voorwaarden te kennen.

2. Geldigheid strippenkaart
Bij de aankoop/keuze van je strippenkaart staat vermeldt hoelang de strippenkaart geldig is. Binnen die tijd kun je je credits opmaken door lessen te boeken. Na die periode vervallen de niet gebruikte credits. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte (minimaal één maand), kan in overleg de periode verlengd worden met nog eens de periode waar de kaart voor geldig is of vindt er restitutie plaats. Deze uitzonderingsregel geldt niet voor door eigen vakanties of andere redenen verzuimde lessen.

3.Vakanties en feestdagen
Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen en de vakanties van het voortgezet onderwijs, regio Zuid, zoals door het Ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven. De Krokusvakantie kan afwijken van deze vaststelling, omdat hij meestal samenvalt met Carnaval. Als een feestdag buiten de vakanties valt kan die les in de periode van geldigheid van je strippenkaart in een van de andere lessen ingehaald worden. Het vakantierooster vind je op www.zweiersdal.nl.

4. Specifieke klachten en/of lichamelijke beperkingen
Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met de docent. In geval van twijfel, overleg met je huisarts, specialist of therapeut over de deelname aan de lessen. Belangrijk: yoga beoefen je met respect voor je eigen lijf en de (on)mogelijkheden daarvan.

5. Kleding
Speciale kleding is niet nodig. Alle kleding is goed, mits het niet knelt. De yogazaal is schoenenvrij.

6. Aansprakelijkheid
De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen. Zweiersdal inspireert aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten die hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomen of voor het zoekraken van eigendommen.

10. Bereikbaarheid
We zijn bereikbaar per email: info@zweiersdal.nl en per telefoon. Spreek een voicemail bericht in en we bellen je terug.