18 jan. - 24 jan. 2021   
Montag 18 Januar
09:00
Danielle
Zeit
09:00 - 10:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon

Kurs teilen

Zeit
19:00 - 20:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 6 Plätze verfügbar

Kurs teilen

Zeit
20:15 - 21:15
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 8 Plätze verfügbar

Meer dynamiek en een beetje Ayurveda.

Kurs teilen

Montag 18 Januar
Zeit 09:00 - 10:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
 

Zeit 19:00 - 20:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 6 Plätze verfügbar
 

Zeit 20:15 - 21:15
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 8 Plätze verfügbar
 
Meer dynamiek en een beetje Ayurveda.

Dienstag 19 Januar
10:15
Danielle
Zeit
10:15 - 11:15
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs teilen

19:00
Danielle
Zeit
19:00 - 20:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs teilen

Zeit
20:15 - 21:45
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 2 Plätze verfügbar

Hatha yoga inclusief omgekeerde houdingen

Kurs teilen

Dienstag 19 Januar
Zeit 10:15 - 11:15
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 5 Plätze verfügbar
 

Zeit 19:00 - 20:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 5 Plätze verfügbar
 

Zeit 20:15 - 21:45
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 2 Plätze verfügbar
 
Hatha yoga inclusief omgekeerde houdingen

Mittwoch 20 Januar
10:00
Danielle
Zeit
10:00 - 11:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs teilen

Zeit
18:30 - 19:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 10 Plätze verfügbar

Voorafgaand aan Hatha Yoga

Kurs teilen

19:00
Danielle
Zeit
19:00 - 20:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 3 Plätze verfügbar

Kurs teilen

20:15
Danielle
Zeit
20:15 - 21:15
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs teilen

Mittwoch 20 Januar
Zeit 10:00 - 11:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 4 Plätze verfügbar
 

Zeit 18:30 - 19:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 10 Plätze verfügbar
 
Voorafgaand aan Hatha Yoga

Zeit 19:00 - 20:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 3 Plätze verfügbar
 

Zeit 20:15 - 21:15
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 4 Plätze verfügbar
 

Donnerstag 21 Januar  
Donnerstag 21 Januar
Keine Kurse
Freitag 22 Januar
Zeit
09:00 - 10:00
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs teilen

10:15
Danielle
Zeit
10:15 - 11:15
Lehrer
Danielle
Ort
Wormer
Raum
Saigon
Plätze
Noch 1 Plätze verfügbar

Kurs teilen

Freitag 22 Januar
Zeit 09:00 - 10:00
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 5 Plätze verfügbar
 

Zeit 10:15 - 11:15
Lehrer Danielle
Ort Wormer
Raum Saigon
Plätze Noch 1 Plätze verfügbar
 

Samstag 23 Januar  
Samstag 23 Januar
Keine Kurse
Sonntag 24 Januar  
Sonntag 24 Januar
Keine Kurse
18 jan. - 24 jan. 2021   
18 jan. - 24 jan. 2021