Algemene voorwaarden van Anne Elberse Yoga

Algemene voorwaarden – Anne Elberse Yoga
Definities
Anne Elberse Yoga & Projecten (hierna te noemen Anne Elberse), gevestigd te Utrecht
onder KvK nummer 71120408.
Deelnemer: degene met wie Anne Elberse een overeenkomst is aangegaan.
Volg je een groepsles, workshop, cursus, bedrijfsyogales of privésessie bij Anne Elberse dan ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:
1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen of privé sessies is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de eigen lichamelijke, emotionele en mentale grenzen. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2. De deelnemer is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.
1.3. Anne Elberse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, ongevallen, diefstal of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.
1.4. Anne Elberse kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de deelname aan de sessie, cursus of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat zij onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen of bij deelname de veiligheid in het geding is.

2. Betaling en bankgegevens
2.1. Losse lessen, strippenkaarten, cursussen en privé sessies kunnen aangeschaft worden via het online boekingssysteem momoyoga.
2.2. Bij bedrijfsyogalessen wordt aan het eind van de maand een factuur gestuurd, deze factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden.
2.3. Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft Anne Elberse het recht om op de opdrachtgever/deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen en is Anne Elberse gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

3. Aanmelding en annulering
3.1. Aanmelding voor privé sessies, groepslessen en cursussen vindt plaats via het boekingssysteem op de website. Betaling vindt plaats via I-deal.
3.2. Data voor bedrijfsyogalessen worden in overleg met opdrachtgever vastgelegd.
3.3. Pas na de bevestigingsmail is de boeking voor een groepsles/cursus, sessie of workshop definitief.
3.4. Annulering van groepsles kan via online boekingssysteem tot 2 uur van tevoren.
3.5 Annulering van een privé sessie kan via online boekingssysteem tot 24 uur van tevoren per mail via info@anneelberse.nl.
3.6. Bij annulering van een groepsles binnen 2 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats.
3.7. Bij annulering van een privé sessie binnen 24 uur voor aanvang vindt geen restitutie
plaats.
3.8. Bij annulering van een bedrijfsyogales of workshop binnen 48 uur voor aanvang vindt
geen restitutie plaats.
3.9. Bij annulering van een cursus tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Ook bij het niet verschijnen bij de cursus wordt geen geld teruggeboekt. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Deelname is voor start van de cursus of workshop overdraagbaar, maar dient wel van tevoren gemeld te worden.

4. Prijzen
4.1. Prijzen die Anne Elberse hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw. behalve bedrijfssessies en bedrijfsworkshops, deze bedragen zijn exclusief btw.
4.2. Anne Elberse heeft het recht de prijzen aan te passen.
4.3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Anne Elberse prijsaanpassingen meedelen aan de deelnemer.

5. Persoonsgegevens
5.1. Anne Elberse verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anne Elberse gebruikt deze informatie uitsluitend voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers via persoonlijke mail.
5.2. Persoonsgegevens worden bewaard op het moment dat je contact met Anne Elberse opneemt.
5.3. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om je over diensten, nieuws en aanbiedingen van Anne Elberse Yoga te informeren.
5.4. Je kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en overige e-mails door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

6. Wijzigingen
6.1. Anne Elberse behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Algemene voorwaarden – Anne Elberse Yoga & Projecten