3 - 9 April 2023
This week
Monday, 3 April
13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

17:00
Chiara
Yoga mamma e bambino

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

Tuesday, 4 April
07:00
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

09:00
Chiara
Guidata
Online

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

19:00
Chiara
Mysore a Sesto Fiorentino

Ayfi studio

Wednesday, 5 April
09:00
Chiara
Guidata

Ayfi studio

13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

Thursday, 6 April
07:00
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

09:00
Chiara
Guidata
Online

Ayfi studio

18:30
Chiara
Mysore

Ayfi studio

19:00
Alessandro
Mysore a Sesto Fiorentino

Ayfi studio

Friday, 7 April
13:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

18:30
Alessandro
Mysore

Ayfi studio

Saturday, 8 April
No classes
Sunday, 9 April
No classes
3 - 9 April 2023
This week