23 nov. - 29 nov. 2020   
Montag 23 November
07:50
Christine
Zeit
07:50 - 08:50
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof 1

Pilates Matte

Kurs teilen

09:00
Christine
Zeit
09:00 - 10:00
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof

Pilates Matte all levels

Kurs teilen

16:15
Christine
Zeit
16:15 - 17:15
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof

Reformer level1

Kurs teilen

17:15
Christine
Zeit
17:15 - 18:15
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof

Reformer level 2

Kurs teilen

Montag 23 November
Zeit 07:50 - 08:50
Lehrer Christine
Ort Klosterhof 1
 
Pilates Matte

Zeit 09:00 - 10:00
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
 
Pilates Matte all levels

Zeit 16:15 - 17:15
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
 
Reformer level1

Zeit 17:15 - 18:15
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
 
Reformer level 2

Dienstag 24 November
07:45
Christine
  Dieser Kurs ist ausgebucht
Zeit
07:45 - 08:45
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Plätze

Reformer level 2

Kurs teilen

Zeit
18:15 - 19:15
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 4 Plätze verfügbar

Pilates Matte all levels

Kurs teilen

Dienstag 24 November
  Dieser Kurs ist ausgebucht
Zeit 07:45 - 08:45
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Dieser Kurs ist ausgebucht
 
Reformer level 2

Zeit 18:15 - 19:15
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 4 Plätze verfügbar
 
Pilates Matte all levels

Mittwoch 25 November
Zeit
17:00 - 18:00
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 4 Plätze verfügbar

Pilates Senioren

Kurs teilen

Zeit
18:45 - 19:45
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 4 Plätze verfügbar

PIlates Matte all levels

Kurs teilen

Zeit
20:00 - 21:00
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 6 Plätze verfügbar

Pilates Männer all levels

Kurs teilen

Mittwoch 25 November
Zeit 17:00 - 18:00
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 4 Plätze verfügbar
 
Pilates Senioren

Zeit 18:45 - 19:45
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 4 Plätze verfügbar
 
PIlates Matte all levels

Zeit 20:00 - 21:00
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 6 Plätze verfügbar
 
Pilates Männer all levels

Donnerstag 26 November  
Donnerstag 26 November
Keine Kurse
Freitag 27 November
Zeit
07:50 - 08:50
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 3 Plätze verfügbar

Pilates Matte all levels

Kurs teilen

Zeit
09:00 - 10:00
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 2 Plätze verfügbar

Pilates Matte all levels

Kurs teilen

Zeit
11:15 - 12:15
Lehrer
Christine
Ort
Klosterhof
Plätze
Noch 5 Plätze verfügbar

Pilates und Gleichgeweicht Senioren

Kurs teilen

Freitag 27 November
Zeit 07:50 - 08:50
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 3 Plätze verfügbar
 
Pilates Matte all levels

Zeit 09:00 - 10:00
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 2 Plätze verfügbar
 
Pilates Matte all levels

Zeit 11:15 - 12:15
Lehrer Christine
Ort Klosterhof
Plätze Noch 5 Plätze verfügbar
 
Pilates und Gleichgeweicht Senioren

Samstag 28 November  
Samstag 28 November
Keine Kurse
Sonntag 29 November  
Sonntag 29 November
Keine Kurse
23 nov. - 29 nov. 2020   
23 nov. - 29 nov. 2020